Poezie. Próza. Recitace. Divadlo. Umění. To je jen malá ochutnávka toho, na co se mohou těšit všichni ti, kteří se zapojí do dalšího ročníku akce Třeboň poetická. Podle Miloslavy Jelonkové z třeboňského odboru kultury nabízí Třeboň poetická mnohem víc. 17. a 18. března se v divadle J. K. Tyla v Třeboni uskuteční přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie, která je krajským kolem celostátní soutěže Wolkrův Prostějov. "Třeboň poetická však není pouze o soutěžení," říká Miloslava Jelonková.

Podmínky účasti:
Přehlídky se mohou zúčastnit soubory divadla poezie nebo sóloví recitátoři z celé České republiky, kteří ukončili 9. třídu základní školy nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena. Zájemci se mohou přihlásit do 25. února 2018.
Více informací o přehlídce najdete na www.itrebon.cz/trebonpoeticka nebo kontaktujte přímo pořadatele.

V odborné porotě tady zasednou Jana Machalíková, Jiřina Lhotská a Aleš Vrzák, ale po dobu konání přehlídky nebudou jen odbornou porotou, ale i rádci a pomocníky v začátcích. "Přehlídka je plná vzájemné konfrontace a inspirace," dodala. Na přihlášení mají zájemci čas ještě do konce týdne. "Srdečně zváni jsou i nepřímí účastníci přehlídky. Neostýchejte se a přijďte se na vlastní kůži přesvědčit, že vám s námi bude krásně poeticky," zve Miloslava Jelonková.