Rožmberský rok se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Od soboty až do 27. listopadu je návštěvníkům Třeboně zpřístupněná výstava, nazvaná Rozloučení s Petrem Vokem.

Pouhý týden budou ve Dvořanské světnici třeboňského zámku vystaveny originály dvou cenných listin. První z nich je přesný zápis o průběhu Vokova velkolepého pohřbu od kronikáře Václava Březana, druhým potom snad ještě unikátnější závěť samotného Petra Voka z Rožmberka. Po týdnu listiny nahradí kopie.

Na výstavě jsou také k vidění tři originální pohřební praporce s Rožmberským jezdcem, Rožmberským erbem a též prapor Českého království.
O dalších zpřístupněných exponátech vypráví pracovník třeboňského zámku Vít Pávek: „Z muzea v Olomouci máme zapůjčený renesanční kabinet s erby Vítkovců, včetně toho Rožmberského a dvořanů Petra Voka z Rožmberka. Z Národního muzea byl potom na výstavu zapůjčen i pohřební štít s Rožmbersko-Ursinským erbem. A velmi cenným exponátem je obraz Petra Voka s Řádem lebky, který je zapůjčen ze soukromé sbírky.“

Originály vystavených listin zapůjčil Státní oblastní archiv v Třeboni. Cenné dokumenty společně s celou sbírkou Rožmberských archiválií patří mezi kulturní památky České republiky.

Na zámecké výstavě jsou k vidění ještě renesanční zlaté svícny, kříž vykládaný perletí a cínový džbán s Rožmberským jezdcem.