Scénky, které sehráli herci divadla Pnutí z Prachatic, vycházely ze skutečných případů nekalých praktik, které v našem kraji řešila policie. Každý z příběhů okomentovali příslušníci Městské policie a Policie České republiky.

Divadlo mělo u seniorů velký úspěch a zájmu občanů o tuto problematiku nasvědčovala také velká účast na této akci.