„Tento objekt by mělo zrekonstruovat město samo,“ uvedl starosta Jan Váňa. V budově, která je v majetku města od roku 1993, by podle něj bylo nejvhodnější obnovit funkce, které toto místo mělo.

Mohly by zde být opět prostory pro kulturní vyžití mládeže i pro konání společenských plesů. Současné kulturní centrum Roháč by podle něj mělo být využité pro sport a fitness centrum.