Zadáno pro mladé

Projekt se snaží podporovat tvorbu akcí pro mladé lidi od 15 let na Jindřichohradecku

Spektrum zájmů

„Jednotlivé akce se pak vydávají různými směry, aby pokryly celé pole zájmů a možností rozvoje mladých lidí. Od enviromentální tématiky a globálních problémů, přes netradiční sporty, až po čistě odpočinkové akce. Tak, aby si každý mohl vybrat to, co mu sedí, a aby i pro pravidelné účastníky byla nabídka dostatečně pestrá,“ charakterizuje Petra.
Důležité je, že na přípravě většiny těchto akcí se sami mladí lidé také podílejí. Ať už přímo jako původci nápadů a jejich realizátoři, tak i jako servisteam. „V případě, že si to ale zaměření akce žádá, snažíme se oslovovat také odborníky nebo zkušené lektory, jako je tomu například u seminářů soft skills. Začínáme a končíme ale u toho nejjednoduššího, každý z těch mladých lidí má co nabídnout na straně jedné, a potenciál se rozvíjet a chuť poznávat nové lidi na straně druhé,“ říká.

Podle Petry je nabídek aktivit pro děti v Jindřichově Hradci velké množství, ale středoškoláci na výběr příliš nemají, pokud se tedy nechtějí nějak specificky profilovat, například ve sportu či umění. A jak ji napadlo s něčím takovým začít?
„S chutí zaplnit mezeru. Poskytnout nabídku tam, kde chybí. Vytvořit jednotnou koncepci akcí a projektů, která nabídne mladým lidem možnosti trávení volného času, ale i vlastní seberealizace,“ popisuje Petra.

Důležité nápady

Organizace přináší v první řadě vytvoření sítě dobrovolníků, od patronů jednotlivých projektů až po realizátory každé z akcí, a komunikace s nimi. „Na začátku toho všeho vždycky bude lidská tvořivost a nápady. A pokud budou nápady na akce a lidé, kteří s nimi přijdou, pak bude potenciál akce uskutečňovat,“ vysvětluje. V současné době se konají dvě až čtyři akce za měsíc, na přípravách se podílí kolem 20 lidí. „Od počtu lidí už se rozbíhá kolotoč více či méně náročné práce. Od příprav samotné náplně akcí, přes shánění finančních prostředků a co nejefektivnější propagaci, až po organizační drobnosti, jakými je třeba zajištění občerstvení. Co nejvíce těch věcí se snažíme organizátorům ulehčit, aby start jejich projektu či akce nebyl příliš náročný a mohli se soustředit přímo na náplň,“ dodává Petra. „Převzali jsme na svá bedra jak shánění finančních prostředků, tak i zajištění stabilních propagačních cest. Uskutečnilo se také již jedno metodické setkání, kde se mohli dobrovolníci dozvědět, co vše příprava projektů obnáší,“ dodává.

Petřino časové zapojení se odvíjí především od toho, kolik a jaké akce se zrovna chystají. V případě, že se na jejich realizaci přímo nepodílí, je organizátorům k dispozici ke konzultacím a také zajišťuje již zmíněnou propagaci, včetně aktualizace webových stránek. Nějaký čas padne také na shánění financí, aby se mohly uskutečnit i finančně náročnější akce, komunikaci s médii, s novými dobrovolníky nebo s lektory, které na akce zvou. „Zajišťuji také komunikaci se skautským střediskem Zlatá Růže, které akce StopTime zaštiťuje. Pokud se zrovna podílím i na realizaci některé z akcí, padne navíc čas na přípravu programu i organizačního zázemí. Průběžně už také běží přípravy letního zážitkového kurzu pro mladé lidi, který se uskuteční v druhé polovině srpna pod názvem Labyrint člověčenstva. Když to zkusím nějak sečíst, věnuji tomu kolem 15 hodin práce týdně,“ hodnotí Petra.
Jak se již zmínila, akce se konají tak dvě až čtyři za měsíc. Snaží se, aby byly svou povahou dostatečně rozmanité, plánovány jsou také s přihlédnutím k ročnímu období. Teď mnohem víc se začnou objevovat akce konané venku. Rozsah akcí je také různý, občas je to jen filmový klub na podvečer, jindy outdoorový závod na celý víkend. V plánu jsou i některá pravidelná setkávání, třeba hraní Frisbee, na kterém by se rádi scházeli každý týden.

Určeno mladým

Akce, které v rámci StopTime pořádají, jsou určeny pro mladé lidi přibližně ve věku od 15 do 26 let, ale nevadí ani to, pokud se přihlásí někdo starší. „Pro děti mladší 15 let je možné doporučit nabídku jiných organizací, například skautského střediska Zlatá Růže, které ve svých oddílech pro děti také nabízí program pokrývající různé oblasti rozvoje osobnosti,“ uvádí Petra.

Petra do tohoto projektu nešla úplně naslepo. Než se celý projekt StopTime rozjel naplno, běželo již několik pilotních akcí v loňském roce. „Uskutečnili jsme nějaké filmové kluby, paintball, noční hru či setkání zaměřené na sebepoznávání. Také zážitkový kurz Labyrint člověčenstva se konal již minulé léto. Já mám navíc zkušenosti s programem pro mladé lidi i z dalších akcí, převážně skautských. Ať už z aktivit na středisku Zlatá Růže v Jindřichově Hradci, tak i na různých zážitkových kurzech, a to jak z pozice pasivní jako účastník, či aktivní jako organizátor,“ vzpomíná. „Také mé vzdělávání se s těmito aktivitami do jisté míry překrývá. Na vysoké škole studuji pedagogiku a psychologii a zážitkovou pedagogikou se zabývám i ve své bakalářské práci. Absolvovala jsem také instruktorský kurz nízkých a vysokých lanových aktivit a akreditovaný metodický kurz zážitkové pedagogiky u Prázdninové školy Lipnice,“ pokračuje.

Existuje hned několik cest, jak se o StopTime dozvědět více. První možností je čekat, až narazíte na nějaký plakát, není to ale možnost úplně spolehlivá. Jistější je dostat se do e-mailové databáze, na kterou StopTime rozesílá pravidelně aktuální informace o konaných akcích. To je možné učinit zasláním mailu na kontaktní adresu stoptime@email.cz. Další možností je pravidelně sledovat webové stránky stoptime.gvn.cz. „Se všemi mladými lidmi, které naše akce zaujmou, se budeme těšit na viděnou na některé z nich,“ uzavírá Petra.

Lucie Schmiedová