Na 13 panelech jsou ukázány dobové dokumenty. K vidění jsou autentické listiny státní bezpečnosti, ale i řada fotografií. Prezentované exponáty pocházejí od několika autorů, mimo jiné od bývalých politických vězňů.


Akce se zúčastnili dva pamětníci – Gracián Tejral ze Znojma a František Zahrádka z Příbrami. Druhému z nich zasáhly totalitní perzekuce celou rodinu.
Jeho otce na 12 let bezdůvodně zavřeli do vězení. U současné generace ho mrzí nedostatky v povědomí o tomto historickém období. „Ve školství se o tom ještě nic neví. Mělo by to být zařazeno v povinných učebních osnovách,“ říká pan Tejral.


Výstava se koná při příležitosti 60. smutného výročí voleb do Národního shromáždění. Režim po roce 1948 má na svědomí utrpení tisíců lidí.


Z politických důvodů bylo v letech 1948 až 1960 popraveno 247 osob, 25 tisíc jich v období 1948 až 1951 emigrovalo a celkem 240 tisíc lidí bylo v průběhu let uvězněno.


Záštitu nad akcí pořádanou Spolkem pro obnovu tradic převzal senátor Vítězslav Jonáš. Mezi čestnými hosty byl také senátor Jaromír Štětina a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu Miroslava Němcová. „Nedovolím si připustit, že by se totalitní komunistický režim mohl znovu vrátit,“ řekla na vernisáži ve svém projevu Miroslava Němcová.


Výstava v Zadní synagoze bude přístupná do 7. prosince. Shlédnout expozici je možné denně od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.