„Zatím nevíme hospodářský výsledek, takže na bilancování je trochu brzy. Mohu však říci, že krize byla trochu vidět, protože se konalo méně kurzů. Avšak o naše originální kurzy, které jinde nemají, zájem je. Například jsem ráda, že se nám pro letošek podařilo otevřít kurz restaurování nábytku,“ sdělila provozní dílen Marcela Daňhelová.

Ve výtvarných dílnách oslavili v roce 2009 už 10. výročí jejich založení. Těší je prý stále velký zájem dětí o to, něco tvořit. V letošním roce je pro všechny připravena kurzů celá řada, například košíkářství, řezbářství, paličkování, výroba šperků, drátkování, výroba dřevěných hraček, malování na hedvábí a mnohé a další.

A pro koho jsou kurzy vlastně určeny? Všem zájemcům bez ohledu na míru jejich schopností a dovedností. V dílně je pořádají pro skupiny asi pěti až dvanácti klientů a vedeny jsou vždy odbornými lektory. O účasti dostane každý účastník osvědčení.

„Kurzy se konají celoročně v prostorách výtvarné dílny a některé z části v přírodě. V letní sezoně se kurzy konají též v bezprostřední blízkosti dílny v novém domku s dvorkem,“ dodala Daňhelová. V Zahrádkách nabízejí také ubytování pro maximální počet 43 osob v turistické ubytovně.