V rozhovoru ho popsala učitelka teoretické výchovy Jana Kadlecová. Zároveň uvedla také novou výstavu.

Vaše škola představila nový projekt, můžete ho nějak přiblížit?
Nový projekt, který škola v současnosti připravuje, má název Vzduchoplavec Kráčmera. Jedná se o vytváření vlastivědného vzdělávacího pořadu. Výsledkem projektu bude film o krajině a nejbližším okolí Třeboňska. Hlavní postavou je Kráčmera, vzduchoplavec v balónu, který poznává jednotlivé kouty naší země. Přitom mu pomáhají děti.

Jak se k tomuto projektu vaše škola dostala?
Vzduchoplavec Kráčmera navazuje na starší projekt Krajina za školou, který představoval Třeboňsko v průběhu času. Vždy na dvojici fotografií bylo zobrazeno stejné místo v době minulé i současné. Pro naše studenty to byla velká příležitost pro srovnávání, jak se žilo dříve a jak nyní.

Pro koho je tento pořad (projekt) určen a co přinese?
Projekt Vzduchoplavec Kráčmera je určen pro žáky 4. a 5. tříd základní školy v předmětu Vlastivěda ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Umožní dětem více poznávat svůj region, objevovat dosud neznámé informace o místě svého bydliště a získat k němu silnější citový vztah.

Studenti si při realizaci projektu jistě odnesou nové vědomosti a zkušenosti, jak vypadá jejich práce na projektu?
Studenti budou mít příležitost naučit se při této práci mnoho nových věcí, například získávat, zpracovávat, třídit a předávat informace, učit se v souvislostech, spolupracovat v týmu nebo si vyzkoušet psaní filmového scénáře a zvládnout techniky přípravy filmového materiálu a jeho natáčení.

V této chvíli pracují studenti na sběru vhodného materiálu. Mají již za sebou několik školení s odborníky, kdy si museli stanovit cíle a obsah budoucího pořadu, učili se vybírat vhodná témata a ta následně konkretizovat. Vše sice vypadá na první pohled jednoduše, ovšem je to náročný proces. Zejména i proto, že na projektu se podílí žáci dojíždějící i internátní, a to znamená pro každého jiné časové výhody a nevýhody.

Kdy se lidé dočkají konečné fáze projektu a jak bude vypadat?
Celý projekt běží od prosince 2009 do října 2012. My jsme zařazeni do druhé ze tří fází projektu. Práce pro naši školu by měla skončit v říjnu 2010 oficiálním natáčením patnáctiminutového filmu připraveného podle našich podkladů. Tím ale vše nekončí, neboť naši studenti budou sami natáčet film o filmu a instalovat výstavu, která bude čerpat ze sebraného materiálu a uvede i informace, jež se do filmu nevejdou. Úplným závěrem celého projektu pak má být velká pražská výstava všech škol, které se do projektu Vzduchoplavec Kráčmera zapojily.

Kromě Vzduchoplavce Kráčmery chystáte také vernisáž studentských fotografií a výtvarných prací. Můžete ji nějak uvést?
Připravovaná vernisáž studentských fotografií a výtvarných prací vyšla z nápadu podpořit u přírodovědně a ekologicky orientovaných studentů estetické vnímání. Někteří naši studenti rádi fotografují a někteří krásně kreslí. Ani bychom to nevěděli nebýt laboratorních cvičení z biologie. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto vernisáž. Je to také příležitost, jak vtáhnout mladé lidi do společenského života a ukázat smysl krásna a jeho hledání.

Budou fotografie a práce studentů přístupné veřejnosti?
Vernisáž je vlastně zahájení výstavy, logicky tedy musí následovat expozice. Ta je naplánovaná v prostorách domova mládeže tak, aby ji mohlo zhlédnout co nejvíce žáků školy a ostatních, kteří se vernisáže nemohou zúčastnit.