Tato akce se koná v divadelním sále Střelnice ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec a je podpořena z grantového programu Jihočeského kraje.

„Naše škola za dobu své existence vychovala mnoho hráčů na tento nástroj. Pod vedením učitelky Kristiny Fajkusové se žáci pravidelné s úspěchem zúčastňují soutěží, koncertují a vystupují na různých přehlídkách a jiných kulturních akcích. V minulém školním roce se úspěšně konalo v Jindřichově Hradci setkání akordeonistů ze ZUŠ v Jihočeském kraji. Na tuto akci chceme navázat připravovanou přehlídkou. Ze zkušeností a ze soutěží a přehlídek ZUŠ, kterých se účastníme, víme, jak důležitá, přínosná a vítaná jsou tato setkání žáků a pedagogů. Představí se komorní soubory a akordeonové orchestry z Třeboně, Plzně, Českého Krumlova a chybět nebude ani zastoupení naší ZUŠ,“ informoval zástupce ředitelky školy Marián Mikula.

Vystoupí sexteto složené ze současných a bývalých žáků a komorní trio mladších žáků v obsazení akordeon a dvě zobcové flétny.