Daniel Vlček se zde koncem července vypořádal s netradičním výstavním prostorem, který přirozeně nutí umělce přemítat o smrti, výstavou s názvem Zobrazení času do konce skladby. Potrvá do 22.9.2013

Galerie Na shledanou je prosklená chalupa křížená s panelákem. Dvacet let prázdná nedokončená smuteční síň, postavená v osmdesátých letech dvacátého století v rozpadajícím se ateistickém státě v kopci nad jihočeskou Volyní, na hřbitově Malsička, obklopená hřbitovními náhrobky a vzrostlými modříny. Program galerie těží ze své neobvyklé situace a výmluvně ovlivňuje rezidenty, většinou malíře, kteří malují na její vnitřní zdi, které se před novou výstavou opět zabílí. Jak se vztahovat na začátku jedenadvacátého století prostřednictvím výtvarného umění k naší důkladně vytěsňované a přitom jediné životní jistotě? Za dva roky se tu vystřídali Ondřej Maleček, Josef Bolf, Lenka Vítková, Blanka Jakubčíková, Tomáš Vaněk, Marie Blabolilová a Jiří Thýn s Václavem Kopeckým, Martin Zet a Jan Turner.

Noviny Galerie Na shledanou: Každým druhým rokem vycházejí 40 stránkové smuteční noviny. Shrnou práce vystavujících umělců a rovněž mají hlavní téma: První číslo bylo věnované vývoji české funerální architektury,  druhé číslo bude sociálně a psychologicky laděné – o sociálních vyloučeních jako malých smrtích (bezdomovectví, menšiny, staří lidé, ekonomická vyloučení), třetí číslo se bude věnovat výhledům za hranice biologické smrti. (zdroj: http://galerienashledanou.blogspot.cz/, kurátor Jan Freiberg)