Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.
Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti začal 13. října 
a skončí 6. ledna 2016.
Z našeho regionu vám nyní představíme podrobněji dva projekty, druhé dva najdete v Deníku 16. prosince.

3x naděje pro seniory
Naděje pro imobilní seniory trpící demencí, naděje pro pečující, naděje pro rodiny a blízké klientů Domova seniorů Třeboň
Organizace: Domov seniorů Třeboň, Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň, www.dstrebon.cz

„Naše vzdělávání v konceptu Bazální stimulace je tím jediným řešením, které nám pomůže nalézt trojí naději – pro pečující, pro klienty našeho Domova i pro jejich blízké," zdůrazňuje vedoucí Domova seniorů Třeboň Lenka Krakowitzerová.
„Co znamená naděje pro naše seniory? Vnímání sebe sama, uvědomění si vlastního těla, bližší kontakt s okolím a blízkými, větší pocit důvěry k pečujícím, zbavení čí omezení bolesti, zvyšování soběstačnosti, sebeúcty, sebedůvěry a návrat do života," připomíná Lenka Krakowitzerová.

Linka bezpečí ve vaší třídě
Organizace: Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02, Praha 8
www.linkabezpeci.cz

Cílem projektu je zprostředkovat dětem osobní řešení problému v bezpečném prostředí a zdůraznit, že není ostudou se při jejich řešení obrátit o pomoc ani na odborné služby včetně Linky Bezpečí.

Podpora domácí hospicové péče
Organizace: Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, www.hospic.kleofas.cz

Projekt se týká podpory odborných zdravotních služeb domácí hospicové péče.
„Zdravotní sestry společně s celým multidisciplinárním týmem se starají nejen o umírajícího pacienta, ale i o celou pečující a poté i truchlící rodinu," vysvětluje ředitelka Petra Brychtová.
„Cílem projektu je udržet pracovní místa zdravotních sester tak, aby byla adekvátně ohodnocena jejich vysoce odborná práce, a dále také podpořit provoz automobilu, který zdravotní sestry ke své práci nezbytně potřebují," dodává Petra Brychtová.

Integrační rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii pro děti se specifickými potřebami
Organizace: Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, Klec 78, 37901 Klec
www.canisterapie.org

Cílem projektu je realizace víkendového rekondičního pobytu pro děti se specifickými potřebami, se zaměřením na canisterapie a integraci.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.