„V současnosti už rozhledna na Hradišťské hoře vyčnívá, je z některých míst vidět, nicméně rozhledna byla koncipována tak, aby netrčela z hory ven a neměnila reliéf krajiny,“ říká starosta Kaplice Pavel Talíř. „Pochopitelně ale tak, aby z ní bylo přes stromy vidět.“

Rozhledna měla být hotova do konce listopadu, nicméně stavba se o něco prodlužuje např. z důvodu zdravotních komplikací na straně dodavatelské firmy. „Do konce roku bychom ale chtěli rozhlednu otevřít,“ říká starosta.

Rozhledna je dřevěnás ocelovými prvky na zpevnění věže, vysoká necelých třicet metrů. Věž symbolizuje stojící kmen, jehož obvod tvoří různě pootočené pentagramy, tedy pětiúhelníky. Tím architekt Pavel Jura do věže zakomponoval symboliku keltského osídlení i rožmberské růže.

Hora, na níž stojí, má výšku 774 metrů nad mořem a název odvozený od Hradiště nemá jen tak. Na hoře se nacházejí zbytky pravěkého hradiště pravděpodobně z mladší doby kamenné. Později mohlo sloužit jako předsunutá hlídka kmene Doudlebů.

Město Kaplice usilovalo o vybudování rozhledny několik let. Jedná se o přeshraniční projekt s rakouskými partnery, který je podpořen evropskou dotací ve výši zhruba sedmi milionů korun. Celkové náklady činí více než 12 milionů korun.