Jak informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů, vzhledem k současnému vývoji situace hasiči prioritně pomáhají veterinářům zejména se sběrem uhynulého ptactva v přírodě mimo chovy. „Zasahují především tam, kde je nepřístupný terén, anebo prostor s rizikem úrazu, například vodní plochy,“ vysvětlila.

Každý sběr, který profesionální hasiči provedou, je potom cestou operačního střediska hlášen nepřetržité veterinární službě. „V některých místech kraje navíc spolupracujeme kromě veterinářů s dalšími složkami integrovaného záchranného systému, se státní i městskou policií,“ doplnila Vendula Matějů.

OCHRANNÉ POMŮCKY
Hasiči se podle jejích slov při těchto odběrech musí také chránit standardním způsobem a používají tak ochranné prostředky. „Doporučeným vybavením pro tento typ zásahu je jednorázový ochranný oděv, rukavice, respirátor, brýle nebo celoobličejová ochranná maska s filtrem,“ vyjmenovala.

Uhynulé ptactvo se před transportem ukládá do dvojitých obalů. Může jít o igelitové pytle či sudy. „Další technika k zásahu je volena podle konkrétního místa nálezu, jde například o čluny nebo žebříky,“ dodala mluvčí jihočeských hasičů.

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ
V živé paměti má ještě asistenci hasičů u vybíjení velkochovů drůbeže v roce 2017. „Tato situace v současné době nenastala a pevně doufáme, že nenastane. Na tento typ zásahu jsou hasiči ale každoročně opakovaně školeni, existuje i takzvaná typová činnost složek IZS. Je to vždy zásah dlouhodobý a vzhledem k době šíření ptačí chřipky, která je většinou v zimě a za mrazu, velmi náročný,“ uzavřela Vendula Matějů.

Zásahy spojené s ptačí chřipkou 2021

19. ledna – Písek – Čížová – dvě uhynulé labutě
23. ledna – Písek – vytažení mrtvé labutě
24. ledna – České Budějovice – 6 mrtvých ptáků (1 labuť, 5 kachen), společně s městskou policií
27. ledna – Písek – nález zdechliny
27. ledna – České Budějovice – uhynulá labuť na pravém břehu Vltavy
27. ledna – České Budějovice – uhynulá kachna ne levém břehu Vltavy
27. ledna – České Budějovice – Čejkovice – mrtvá labuť na hrázi Mlýnského rybníka
30. ledna – České Budějovice – Hrdějovice – mrtvá labuť na pravém břehu Vltavy, Trägerův dvůr
2. února – České Budějovice – na žádost strážníků odběr kadavéru holuba
2. února – České Budějovice – mrtvá labuť na silnici + úklid
3. února – České Budějovice – Čejkovice – sběr uhynulé labutě
3. února – Strakonice – uhynulá labuť na ledě
4. února – Strakonice – sběr uhynulé labutě
4. února – Tábor – Soběslav – sběr uhynulých labutí na rybníku Starý, podezření na ptačí chřipku
4. února – České Budějovice – odstranění mrtvé labutě
7. února – Tábor – sběr uhynulé kachny na břehu vodní nádrže Jordán
11. února – České Budějovice – Týn nad Vltavou – sběr uhynulé labutě
16. února – Strakonice – uhynulá labuť
16. února – Strakonice – odchyt labutě
17. února – České Budějovice – uhynulá kachna, na místě městská policie