PNP k informaci dodala, že kriminálka matku hledá, aby Lucovi byl umožněn start do života společně s matkou. To mezi čtenáři vyvolalo nesouhlas, který se v deníku snaží rozptýlit mluvčí dolnobavorského policejního prezídia Ingrid Grötzingerová. Je to prý obvyklé, že se po matce pátrá, protože dítě má právo znát svůj původ a plné jméno. To předepisuje zákon.  „Když matka porodí, musí to oznámit matrice," vysvětluje. V tomto případě je ale známo jen křestní jméno a pravděpodobně porodní čas, orgány jsou proto kojenci povinny zjistit celou jeho identitu.

Podle mluvčí je odložení dítěte do babyboxu trestné, protože upírá dítěti identitu. Matka tedy porušuje svou oznamovací povinnost. Pokud prý ale uloží do boxu i lístek s údaji o sobě a o dítěti, po prověření správnosti dat je případ vyřízen. Policie prý rozhodně nechce matky strašit. „Nikdy se nestalo, že by takováto matka byla trestněprávně odsouzena," říká Grötzingerová. Opakuje, že jde výlučně o zjištění plného jména a původu dítěte. „Proto také nejsou u babyboxu žádné videokamery."

Po Lucově matce zatím žádné stopy nejsou. O jeho osudu rozhodne odbor péče o děti.

Diskriminovali slepce

Téměř čtyři roky bojuje slepecký pár z Traunu o možnost adoptovat nevidomé dítě, sirotka z Bulharska. U soudů ve Vídni a v Horních Rakousích neuspěl, ale loni okresní soud v Linci nařídil spolkové zemi vystavit dvojici doklad o způsobilosti adopce. Kromě toho měla nahradit žalobcům náklady na dva znalecké posudky ve výši 3500 eur. Horní Rakousy se odvolaly a částečně uspěly – nemusejí zmíněný doklad vystavit (slovy deníku Volksblatt nejsou povinny žadatelům adoptivní dítě opatřit). Dvojice tak musí znovu vést u orgánu péče o děti řízení o způsobilosti. Předpokladem toho je uzavření manželství, nestačí registrované partnerství, připomíná deník.

Přesto soud shledal, že pár byl při odmítnutí žádosti diskriminován tím, že země označila dobrozdání znalkyně psycholožky o způsobilosti dvojice k adopci za dostatečně nezdůvodněné. Tyto pochybnosti byly diskriminační. Soud uložil zemi Horní Rakousy odškodnit dvojici částkou 1000 eur a nahradit jí 3465 eur.

Nafukovací Renault

Opět případ silně přetíženého automobilu popsal deník PNP. U motorestu Donautal – východ zastavila policie ve středu malý transportér renault s typizovanými devíti sedadly, v němž cestovalo šestnáct lidí. Po vozidle pátralo registrační místo v Duisburgu kvůli chybějícímu povinnému ručení. Spolucestující držitelka auta, 33letá Rumunka z Duisburgu, jela s devíti dětmi ve věku od čtyř měsíců do 15 let a se třemi dospělými krajany do Duisburgu. 24letý řidič o chybějící pojistce nevěděl. Žena tvrdila, že při přihlašování vozidla před čtyřmi měsíci uvedla svůj bankovní účet, ale protože prý neumí psát ani číst, neví, zda jí už pojišťovna něco napsala nebo ne…

Provozovatelka a řidič byli oznámeni pro porušení pojišťovacího zákona, doklad od vozidla byl ženě odebrán a poznávací značka zneplatněna. Při kontrole dvou dospělých spolucestujících se zjistilo, že po jejich pobytu pátrají státní zastupitelství v Essenu a Duisburgu pro podezření z padělání peněz a krádeže.

Policie dopravila sedm nadbytečných cestujících k další jízdě vlakem na pasovské nádraží a držitelka renaultu si musela opatřit chybějící  náležitosti.

Bulharka léčí v Pasově

Bulharská lékařka s prof. Schedelem.Poslední „závory" k výkonu povolání v Evropské unii pro Bulhary a Rumuny padly se začátkem nového roku. 37letá Bulharka Stiliyana Karamanova však přišla do Kellbergu v okrese Pasov už před dvěma roky, aby si doplnila vzdělání ke specializaci na fyzikální a rehabilitační medicínu. Odpovídající místo našla v Schedelově klinice. „K nástupu nepotřebovala už v roce 2012 žádné povolení, její aprobace prý už tehdy stačila," píše PNP.

Karamanova popisuje, že vzdělávací systém v Bulharsku je odlišný – uchazeč potřebuje získat asistenční místo, složit zkoušky a čekat. Ona žádný termín nedostala. Aby mohla kariéru a tím život lépe plánovat, hledala dvojnásobná matka spolehlivé alternativy po internetu v celé Evropě. Tip na Schedelovu kliniku dostala od známé, která při svém hledání možností dalšího odborného vzdělání kardioložky náhodně narazila i na toto rehabilitační zařízení.

„Co bude po dokončení jejího vzdělávání, prý ještě neví," pokračuje PNP. „Umí si prý představit mnoho možností, také návrat do Bulharska. Její rodině ve Varně při Černém moři, 1300 kilometrů od Pasova, se špatně nevedlo. Mají vlastní dům, oba pracují v akademických oborech, vydělávají sice míň, ale mají také nižší náklady. Kvůli penězům jsme sem jistě nešli," říká.

Na snímku je s prof. Dr. Hannesem Schedelem.

Chudé děti

V Německu je chudobou ohroženo téměř každé páté dítě, ve východním Německu dokonce 26,3 procenta. V západní části spolkové republiky je to 17,4 procenta. Největší riziko chudoby je podle studie nadace Hanse Böcklera, která má podle PNP blízko k odborům, v Brémách, nejmenší v Horním Falcku.

Země prasat

V roce 2012 (poslední statistický údaj) bylo v Bavorsku poraženo 5 307 100 prasat, z toho v Dolním Bavorsku 1 986 500 zvířat a ve východním Bavorsku 1 298 100. Ve spolkové zemi to odpovídá celkem 506 400 tunám vepřového masa, v Dolním Bavorsku 189 500 tunám.

Z celkového stavu prasat v zemi k 3. listopadu 2012 – tedy 3 499 600 kusů, o 19 000 víc než v roce 2011 -  bylo 64,2 procenta na výkrmu.  Počet chovaných prasat v Bavorsku stoupl od roku 1999 o více než deset procent, počet chovných sviní o 46 procent, píše PNP.

K situaci v okrese Pasov dodává, že počet chovů do 49 zvířat klesl od roku 2000 do loňska o téměř 30 procent, ale počet velkochovů s 800 a více kusy se zvýšil o 20 procent. Počet zemědělců hospodařících na více než sto hektarech stoupl o 245 procent, počet provozů s více než 150 chovnými sviněmi se ztrojnásobil.

Požehnají Dunaji

V neděli 12. ledna se do Niederalteichu sjedou věřících z celého Dolního Bavorska k 21. ekumenickému požehnání Dunaji. Obřad celebrovaný staroopatem Emmanuelem Jungclaussenem, farářkou Sonjou Sibbor-Heißmannovou a děkanem Heinrichem Blömekem začne v 17 hodin. Po procesí světel k bazilice promluví Blömeke, uznávaný ochránce přírody a ornitolog, jak uvádí PNP. Pořadatelem žehnání je ekumenický akční kruh Živý Dunaj.