Sepp Obermeier, předseda spolku pro bavorskou řeč, hornorakouské sousedy chválí za trvalejší upřednostňování mikulášské tradice před santaklausovskou – jsou prý mnohem „zakořenější" než Bavoři.  Připomíná, že i on v minulosti často vyjížděl do rakouského Schärdingu, aby obstaral plný kufr čokoládových mikulášů a rozdělil je krajanům za hranicí. Na druhé straně vrtí hlavou nad nejnovější výzvou katolické mládeže Horních Rakous, aby na návštěvy domácností chodili jen mikuláši bez vousů, aby nenaháněli dětem strach… (Deník informoval.)

Obermeier s úsměvem dodává, že když u nich býval v obchodech jen Santa Claus, jeho spolek rozšířil po internetu do mateřských školek předlohu skládanky, se kterou se čokoládový Claus dal ,přezbrojit´ na Mikuláše s mitrou, biskupskou berlou a biblí. To by prý teď museli puclíkovou sadu doplnit ještě o přelep vousů…" „Bezvousého" Mikuláše z Horních Rakous podle něho napadl i renomovaný Süddeutsche Zeitung – s novým mikulášským hnutím se prý brzy vynoří genderovský problém, zda je stále ještě únosný Mikuláš jako muž…

Přes návrh „oholení" Mikuláše spolek pro bavorskou řeč prý Hornorakušanům závidí – zatím co Bavorsko stále víc upadá do „pruského tahu" pronikajícího ze severu,  jsou Innviertel a Rakousko vůbec „poslední baštou společného bavorského nářečí".  Dodává, že když jel loni do Schärdingu, vyvolala v něm pocit blaha třeba tabule u obchodu s nápisy „brambory" a „cenový bonbonek". „Ne jako u nás ,kartoffel a schnäppchen´, takové hrozné pruské slovo… Pro takové aspekty bych se k vám hned přestěhoval, kdybych mohl…," uzavřel.

OÖN poznamenávají, že prominentním členem spolku pro bavorskou řeč je papež na odpočinku Benedikt XVI.

Přidali si Natury-2000

Aby předešla hrozícím milionovým sankcím ze strany EU, donominovala hornorakouská vláda dalších šestnáct území ochrany přírody Natura-2000, napsal deník OÖN. Jsou mezi nimi i louky v Mühlviertlu. „Protože v Rakousku obnášel podíl chráněných ploch jen 15 procent celkového území, zatím co průměr Evropské unie je 18 procent, zahájila EU loni s Rakouskem řízení o porušení smlouvy," vysvětluje list. V březnu 2015 mají experti EU plochy Natury prověřit. „Přes donominované plochy v Horních Rakousích ale dál budou chybět důležité zóny ochrany rysů, netopýrů a horských luk."

Prezident svazu ochrany přírody Franz Maier označil rozhodnutí vlády za krok dobrým směrem a „signál ostatním spolkovým zemím, kterým se nechce začít konečně jednat." Kritizuje ale roztříštěnost jednotlivých „natur".

Otevřená srdce i peněženky

Rakušané letos darují pravděpodobně rekordních 550 milionů eur, napsaly OÖN. Loni částka dosáhla 510 milionů. Štědrost je v jednotlivých spolkových zemích velmi rozdílná – Vorarlberští, Tyrolští a Salcburští věnují za rok průměrně 191 eur, a tedy skoro třikrát víc než lidé na jihu Rakouska: v Korutanech dávají průměrně 62 eur, ve Štýrsku 67. V Dolních Rakousích je to pak 111 eur, v Horních 108 a ve Vídni 71. Loni něco věnovalo šest z deseti Rakušanů.

„V Německu občané dávají průměrně o 50 procent víc, ve Švýcarsku dokonce třikrát víc než Rakušané," dodává list.

Jak jsou staré?!Nejstarší hodinky na výstavě

Od čtvrtka je na výstavě hodin v Germánském národním muzeu v Norimberku k vidění mimo jiné strojek norimberského hodinářského mistra Petera Henleina, který byl dlouho pokládán za nejstarší zachované kapesní hodinky, píše PNP. Po dvouletém výzkumném projektu byl ale mýtus zbořen. Tyto malé hodinky ve formě krabičky sice pocházejí ze 16. století, ale byly o tři sta let později výrazně přepracovány -  tak moc, že dokonce ani nemohly řádně fungovat.

Řada odborníků zkoumala ve zmíněném projektu pomocí počítačového tomografu osm hodinek včetně „henleinových", které Germánské muzeum vlastní od roku 1897. Při tom se ukázalo, že některé díly k jiným „nepasují". Jak řekl vedoucí sbírky Thomas Eser, hodinky nejspíš nikdy nefungovaly. Potvrzuje to i absence stop opotřebování. Byly nejspíš sestaveny tak před sto lety ze starých a nových materiálů.  Také nápis na víčku, "Petrus Hele me f. Norimb. 1510", byl doplněn mnohem později, pravděpodobně padělateli, kteří se snažili zvýšit cenu věci.

PNP uvádí, že experti nyní považují za nejstarší hodinky s nejméně změnami "melanchthon" z roku 1530. I podle Esera jsou mnohem homogennější.  Patřily reformátorovi Philippu Melanchthonovi. Jsou opatřeny nápisem "Gott allein die Ehr - Phil. Mel. 1530". Pro výstavu byly zapůjčeny z Baltimoru.

Do sporu o nejstarší kapesní hodinky vstoupil před časem také soukromý sběratel, podle něhož mají ty jeho pocházet z roku 1505. Může prý dokázat z mikroskopicky malého monogramu  „PH" na více dílech, že jsou od Petera Henleina. Experti muzea je loni chtěli prozkoumat, ale majitel na poslední chvíli odřekl, uzavírá PNP.

Pod Neumarktem otevřeno

Od pátku vede silniční doprava po S10 u Neumarktu 60 metrů pod obcí, novou rourou tunelu dlouhou přes 1,3 kilometru. Vozovka je široká sedm a půl metru. Stavba spotřebovala mimo jiné 16 000 kubíků betonu, 500 tun stavební oceli,  110 tun výbušnin k vylámání 97 500 kubíků kamene, píší OÖN. Práce začaly 21. října 2012, začátkem loňského července byl kopec proražen. Dílo zatím stálo 61 milionů eur. S otevřením začala sanace druhého tunelového tubusu. Od konce příštího roku budou mít řidiči k dispozici oba jako jednosměrné.