Scheuer pochází z Haibachu na Dunaji. V roce 1974 maturoval na biskupském gymnáziu Petrinum v Linci, poté v tomto městě studoval teologii a vstoupil do kněžského semináře. Knězem byl vysvěcen 10. října 1980. V letech 1988-96 byl spirituálem kněžského semináře v Linci. Mimo jiné také učil dogmatiku na teologické fakultě v Trevíru. Pro lineckou diecézi byl tzv. postulátorem pro svatořečení Franze Jägerstättera v roce 2007.
Je nástupcem Ludwiga Schwarze, kterému bylo letos 4. června 75 let. „Podle předpisů Vatikánu musí každý biskup s dovršením tohoto věku požádat papeže o souhlas s odstoupením. Biskup Schwarz tak učinil už v dubnu," uvádějí OÖN. Za působení v Horních Rakousích mu poděkoval zemský hejtman Josef Pühringer.

Učitelka zneužívala žáky

31letá učitelka ze Štýrska byla v Leobenu odsouzena na čtyři roky do vězení za těžké sexuální zneužití více žáků. Od ledna do května ve Spielbergu a na jiných místech měla pohlavní styk se 13- a 14letými a mnohdy si jej natáčela na mobil. Některé z poškozených si brala domů k doučování a občas u ní přespávali. Soud jí dále zakázal výchovnou, vzdělávací nebo dozorovou činnost. Byla vyšetřována i z toho, že svým žákům měla podávat sladkosti vlastní výroby, v nichž měly být drogy. Vyšetřování tohoto deliktu bylo ale pro nedostatek důkazů zastaveno.

Případ kokainu v těle pokračuje

Hlavní líčení s pěti Dominikánci podezřelými z pašování drog u Zemského soudu v Linci bylo opět odročeno.
Jak náš list informoval, banda je „namočena" také do případu 37letého „kurýra", který přepravoval do Rakouska kokain o váze přes 1,3 kilogramu ve 133 plastikových kuličkách, které spolykal. Vyloučit je měl v bytě v Linci, ale to se mu nepodařilo – má umělý vývod. Podle státní zástupkyně mu obžalovaní tři dny podávali všemožné prostředky a zkoušeli z něho nebezpečnou zásilku vytahat i pinzetou, při čemž bolestí omdléval. Dostali z něho jen dvanáct kuliček.
„Protože se jeho stav zhoršoval, vyvezli muže za hranici do Čech, aby za sebou smazali stopy. V ČR se dovlekl na hotel a recepce mu zavolala pomoc. Nouzová operace mu zachránila život. Později byl v Čechách pravomocně odsouzen," připomíná linecký deník OÖN.
Dva z obžalovaných před lineckým soudem, kteří „kurýra" převzali na letišti ve Vídni a odvezli do Lince, mají být podle žalobce „evropský pověřenec" pro obchod s drogami a jeho „muž pro hrubou práci, šofér a bodyguard". S nimi je ve vazbě přítelkyně jednoho z nich, majitelka onoho bytu, její známá a 48letý muž, který má být podle žalobce organizátorem akce.
Dva obžalovaní přiznali, že krajana dopravili do Lince a pak do Čech, ale odmítají, že by měli něco společného s obchodem s drogami. Nic o kokainu prý neví ani majitelka onoho bytu. Když hostovi začalo být špatně, pokoušeli se mu všichni pomoci. Výpovědi na policii a vzájemně proti sobě, které je usvědčují, vysvětlují chybami překladu, nebo je označují za lživé.
Návrhy obhajoby na propuštění obviněných z vazby soud zamítl.

Podporu levákům!

Poradenské středisko pro leváky v Mnichově, údajně první v Německu, požaduje víc podpory levorukým už v jeslích a v mateřských školách, píše PNP. Vedoucí centra Johanna Barbara Sattlerová míní, že tito lidé mají v životě nevýhody – řada předmětů denní potřeby, jako třeba peněžní automaty, je pořád „nastavena" pro pravoruké. Odhadem přitom kolem 15 procent lidí na celém světě je leváků – podle Sattlerové nejspíš i víc. Oficiální počty statistika nevyhodnocuje. Mnichovská poradna existuje už 30 let.

Lépe vlakem do Falcka?

Komunální politikové Horní Falce se shodli ve Schwandorfu na rezoluci požadující rychlejší vlakové spojení do Čech, píše PNP. „Metropolitní dráhu" z Mnichova přes Norimberk, Amberg, Schwandorf a Plzeň do Prahy označují za ideální pro další rozvoj západovýchodní drážní dopravy, cenný impuls pro rozvoj hospodářství a stabilizaci osídlení celého východobavorského prostoru. Cesta vlakem z Řezna do Prahy dosud trvá více než čtyři hodiny, autem maximálně dvě a půl, dodává PNP.

Rakousy se zadlužují

Horní Rakousy také v příštím roce víc vydají než přijmou, uvedly OÖN. Prognozovaný deficit je odhadován na 67 milionů eur. Příjmy mají dosáhnout 5,092 miliardy eur, výdaje 5,16 miliardy. Hejtman Pühringer a jeho zástupce Haimbuchner odůvodňují propad mimořádnými zátěžemi, mezi jiným nižšími příjmy po daňové reformě, zvýšenými výdaji na zdravotnictví a pečovatelství a dopady uprchlické vlny. „Cílem prý zůstává vyrovnaný rozpočet, ale zda už pro rok 2017 nebo 2018, to Pühringer ještě nechtěl říci," uvádí list. Hejtman spíš upozorňuje na Štýrsko, které pro příští rok plánuje deficit dokonce 192 milionů eur.

Obojživelník roku.Salamandr obojživelníkem roku

Mlok skvrnitý (ilustrační foto Deník - Adolf Horsinka) byl v Rakousku a v Německu zvolen obojživelníkem roku. „Je nezaměnitelný svítivě žlutými skvrnami na leskle černé kůži, které se na každém exempláři individuálně odlišují podobně jako otisky prstů u lidí," píší OÖN.
Dodávají, že jako všichni domácí obojživelníci je tento mlok přísně chráněn a na národní červené listině je zařazen jako potenciálně ohrožený.
„Německé jméno ,ohnivý salamandr´ je odvozeno od pověry, podle níž by tento obojživelník přežil i oheň a svým jedem žhavý popel uhasil," dodává list.

Devět hodin s médii

Průměrně 524 minuty, tedy skoro devět hodin, stráví Rakušan denně s médii, uvedly OÖN. Nejvíc z toho využívá televize, kterou sleduje 81 procent Rakušanů starších 14 let – průměrně po 188 minut. Tištěná média studuje občan průměrně kolem 49 minut denně, z toho 36 minut deníky. Starší 40 let čtou „printy" dokonce 62 minuty denně. Slouží jim prý hlavně k získávání aktuálních informací. Rádio občan poslouchá průměrně 203 minuty denně, především ráno. 70 procent jej poslouchá „cestou", ale i doma jako kulisu k domácí práci nebo k hygieně. 64 procentům poskytuje zábavu.
Na internetu jsou sousedé průměrně 188 minut denně – víc než polovina na počítači, ale už 35 procent se smartphonem. O víkendech jsou 14-29letí na síti průměrně dokonce 320 minut denně.

Lutherovo volno

Den reformace v úterý 31. října 2017 má být v Bavorsku státním svátkem. Rozhodla to zemská vláda vzhledem k 500. výročí reformace. Zemský sněm ještě musí upravit zákon o svátcích, ale to je podle PNP formální záležitost.
„Chceme jednorázovým svátkem k 500. výročí reformace připomenout její velký význam pro křesťanství na celém světě a obzvlášť pro Bavorsko," řekl ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU). Další spolkové země rozhodly obdobně.
„31. října 1517 zveřejnil Martin Luther svých 95 tezí a položil tak základ k církevní obnově (reformaci)," vysvětluje PNP.

Se stromem-vejcem na burzu

Úspěch „stezky do korun stromů" neboli „stromového vejce" s „prototypem" v Neuschönau v okrese Freyung posloužil jeho tvůrcům ze Zážitkové akademie AG v Bad Kötztingu v okrese Cham jako předloha pro obdobné turistické atrakce. Deník PNP z nich uvádí realizace v Lipně v roce 2012, na baltském ostrově Rügen 2013 a loni v Bad Wildbachu v Černém lese. Jen za letošek, šestý rok po otevření „chodníčku" v Neuschönau, zaznamenali jeho provozovatelé 220 000 návštěvníků! „Aby mohla Zážitková akademie realizovat další projekty, zvažuje vstup na burzu," píše PNP. Podle představenstva společnosti by jí přístup na finanční trhy umožnil získat až přes pět milionů eur. Z výnosu akcií zamýšlí podle mluvčího představenstva Bernda Bayerköhlera realizovat další projekty těchto vyhlídkových „pěšin" – po jedné v Sársku, v Janských Lázních a poblíž Valkenburgu v Nizozemsku.