Setkání se koná každé tři roky. Alexandra byla už na tom minulém, v roce 2016 v Krakově, a byla prý nadšená. „Není to žádný ,normální´ festival s muzikou a alkoholem v popředí. Je to podnik, při kterém až čtyři miliony mladých lidí oslavují svou víru v Ježíše Krista,“ říká a popisuje: barvy praporů z celého světa, zpěv v různých řečech, rozdílnost mezi národy a tradicemi, a přesto nade vše jednota a pokoj… „Uprostřed ulice začínají lidé zpívat, tančit nebo muzicírovat – ta radost ze života a soudržnost jsou překrásné! To jsou momenty, které život dělají hodným žití…“

Být při tom v Panamě se rozhodla už při vyhlášení místa konání – ať prý to stojí co chce. „Jeden problém ovšem musela vyřešit – jak se na dva a půl týdne uvolnit ze školy,“ píše linecký list. „,Zabalila´ proto cestu do rámce školního projektu a navrhla Světový den mládeže jako téma maturitní práce s tématem Světový den mládeže – vlivy a krize církve ve světě. Při sbírání podkladů chce poznat původní obyvatele Panamy, účastnit se tvůrčích dílen a setkat se s kostarickou společností apoštolského hnutí Schönstatt. V programu je i účast na mši s papežem a návštěva měst Panama City a San José. Na srazu rakouských účastníků setkání ve Vídni se mimo jiné učila modlitby ve španělštině, ale i německé a rakouské lidové tance, kterými chtějí v Panamě představit své tradice.“

V metru už se nejí

Od 15. ledna bude stále diskutovaný zákaz konzumace jídel ve vídeňském metru rozšířen z dosavadní jedné na všechny linie, píše linecký Volksblatt. Platí pro pokrmy všeho druhu a bude kontrolován. Tresty ale zatím plánovány nejsou, uvádí list. Připomíná, že zákaz vyhlášený městskou radní pro hromadnou dopravu Ulli Simovou v létě vyvolal intenzivní debaty, mimo jiné tím, že byl původně plánován pro silně aromatická nebo „špinící“ jídla, ale vztáhl se na všechny pevné potraviny. „Ani kousnutí do rohlíku nebo do jablka už nebude povoleno,“ popisuje deník. Ze zákazu jsou vyňaty nápoje – alkoholické se nesmějí požívat už dávno, ale pak se zvažovalo i o vyloučení intenzivně aromatických tekutin jako kávy. Od toho však radnice přece jen ustoupila.

Dosavadní zkušební zákaz na U6 se podle dopravního podniku plně osvědčil, odpadu z obalů a zbytků jídel výrazně ubylo, náklady na úklid se značně snížily. Se sankcemi se stále nepočítá. „Kdyby k nim město mělo přece přistoupit, muselo by zákaz jasněji definovat,“ uvedl Volksblatt. „V tom nyní například ujišťuje, že dětem v žádném případě nebudou odebírány keksy. Při sankcionování by ale zřejmě musela být uváděna hranice ještě tolerovaného věku strávníka…“ Nadále se bude moci jíst na nástupištích – to na rozdíl od kouření, které je zakázáno v celých nádražích, končí Volksblatt.

Dračí sumeček v Dunaji

Vetřelec v Dunaji.

V bavorském úseku Dunaje se několik měsíců pohybuje „žlutý dračí sumeček“, přesněji sumíček kosatkovitý (Tachysurus fulvidraco), napsala PNP. Asi 35 centimetrů dlouhou rybku poprvé chytili do sítě loni v květnu, jako první v Německu vůbec, sdělila v úterý zoologická státní sbírka v Mnichově. Od té doby ulovili rybáři regionu mezi Řeznem a Straubingem už několik stovek kusů tohoto do Evropy zavlečeného druhu, uvedl list. Jak se do Dunaje dostal, ještě není jasné – mohl být vyplaven z chovných nebo užitkových rybníků při velké vodě, nebo úmyslně vysazen do volné řeky.

Maso sumečka platí za chutné. V jeho domově, východní Asii, především v Číně, je to komerčně důležitá ryba, chovaná v rybnících. Že by v budoucnu mohla končit i na německých talířích, má znalec Ulrich Schliewen za možné – v principu proti tomu nic nehovoří.

Ryba se živí obvykle larvami hmyzu, měkýši a malými rybkami. „Zda by mohla být trvalým nebezpečím pro domácí faunu, zatím nelze odhadnout,“ míní. Spolu s jedním rybářem a amatérským biologem zveřejnili své poznatky v zoologickém odborném časopisu "Spixiana" a navrhli mu také výšezmíněné německé pojmenování - „žlutý dračí sumeček“.

Ukradli kadidlo…

Na webu Deníku jsme nedávno informovali o „problému“ tříkrálových koledníků s protipožárními hlásiči v domech, které by mohly reagovat na kouř kadidla. Bavorské diecéze ujišťovaly, že koledníci zůstávají stát před domy a dovnitř, kde jsou hlásiče, ani nevstupují, ale v úterý informovala policie v Lindau o okradení skupiny zpěváčků neznámým zlodějem. „Děti nechaly v sobotu odpoledne dvacet centimetrů velkou nádobku z postříbřeného plechu s kadidlem před domem na hlavním náměstí a kvůli hlásiči kouře na schodišti ji raději do budovy nevzali. Když po požehnání bytům vyšli ven, byla nádobka v ceně asi 200 eur pryč. Policie doufá, že někdo zloděje s dýmající kořistí viděl,“ končí PNP.