„Chtěl jsem něco vrátit," říká Kroll. Ještě téhož roku rozjel projekt humanitární pomoci „Schilling für Shilling", jehož patronem se stal Toni Polster. Asi 700 členů sdružení nashromáždilo celkem kolem 130 000 eur. Za deset let pořídili vodárnu pro 15 000 lidí v Kasambaře, dodávali do Afriky potraviny, léky, lékařské přístroje, školní potřeby a podobně.
K desátému výročí Krollovy záchrany předali další veřejnou studnu v Liconi, vesnici u Mombasy. Tentokrát u toho bylo třináct členů jeho týmu, ale také linecký zpěvák Josef (Sepp) Krassnitzer z populárního dua Waterloo und Robinson, který si zazpíval s místními Masaji. Dalším cílem iniciativy je vybudovat v Keni školku pro sirotky.
Předtím v září 2014 dokončili „šilingové" školu vybavenou fotovoltaikou pro indiány Waorai v ekvádorské vesnici Tiweno. Jejich spolek převzal dále patronát nad dvěma dětmi a náklady stipendia mladé dívky.

Hasiči se nezastavili

Jen v povodňovém roce 2002 byli hornorakouští hasiči častěji v nasazení než loni, píše deník OÖN. V roce 2015 vyjížděli 62.073krát, tehdy 62.700krát. „Běžný" rok 2014 loni překonali o 17 700 zásahů.
Práci hasičům přidělalo počasí – bouře a vichřice – a dlouhé sucho v létě.. Jen tlaková níže Niklas koncem března a začátkem dubna „vytáhla" 546 hasičských jednotek k více než tisícovce zásahů. V letním suchu hasiči mj. 6300krát rozváželi užitkovou vodu, většinou aby s ní vyplnili vyschlé studny. „V průměrném roce máme takových výjezdů tisíc až dva," říká v listě zemský velitel hasičů Wolfgang Kronsteiner.
Členové jednotek odvedli loni 6,32 milionu hodin práce. Z toho 40 procent připadlo na vzdělávání a přípravu, deset procent na zásahy. Do zemské poplachové centrály přišlo asi 51 100 tísňových volání, které vyvolaly 11 341 poplachů.
V Horních Rakousích je 918 hasičských jednotek, z toho 884 dobrovolných. Celkově mají 91.264 členů. Třetina je mladších 30 let, uvedl Kronsteiner. Především na venkově je práce u těchto složek oblíbená – v okresech Freistadt a Schärding je „u hasičů" 16 procent všech obyvatel ve věku 17-63 let. V okrese Linec-venkov je to „jen" 2,5 procenta. Roste počet žen ve sborech – k začátku letošního roku jich v zemi bylo 5400, meziročně o téměř deset procent víc.
Činnost dotuje zemský rozpočet – loni i letos částkou 19,2 milionu eur.

Sousedé se chystají střílet vrány.Chtějí střílet vrány

V Horních Rakousích připravují masový odstřel nebo odchyt 23 000 vran černých a 2500 strak obecných, informují OÖN. U vran je to o 3000 víc než loni, straky přišly na řadu poprvé. Proti opatření už protestoval celorakouský zastřešující spolek ochrany zvířat „Pro-tier" – masový odstřel podle něj není účelný ani morálně obhajitelný. Ptáci by se prý měli spíše z kultur odhánět plašením.
Referát ochrany přírody hornorakouské vlády chce po neděli sumarizovat všechna stanoviska k plánu a po přezkoumání rozhodne. „Že jsou regulační opatření naléhavá, je podle biologa přírody a ředitele zemského svazu myslivců Christophera Böcka evidentní," uvádí list. „Ochrana druhů nesmí končit u vran – koroptve, skřivani a spol. jsou havranovitými ohroženi." To podle něho ukázal i zemský monitoring. Problém je znám dlouhá léta a řešen předpisy. Nové nařízení povoluje odstřel vran i v době hájení od 1. března do 30. června. Nyní to má platit celoplošně v celé zemi.
„Po vyhodnocení škod místními zemědělci mají nastoupit myslivci," pokračuje deník. „Partnerské ptačí dvojice mají být ušetřeny, likvidovány mají být v podstatě tlupy mladých opeřenců, které na jaře páchají velké škody na osivu a siláži, hubí mladé zajíčky a kuřata a plundrují hnízdiště."
Podle Böcka jsou vrány ideálním druhem pro kulturní krajinu a kromě jestřába a velkých sov nemají přirozené nepřátele. Lov těchto inteligentních ptáků je prý umění – vábeny mohou být většinou jen instalací „soukmenovců" z plastiku nebo umístěním mrtvých zajíců. Myslivci je zdvíhají zapískáním a pak po hejnu pálí.

Málo tříd, málo práce

Kvóta nezaměstnaných jen se základním vzděláním v Rakousku stoupla od hospodářské krize 2008/09 o deset bodů na 26 procent, píše Volksblatt. Dramatická je situace ve Vídni, kde nemá práci 39 procent absolventů jen povinné školní docházky. Pracovních příležitostí pro méně kvalifikované síly ubývá s globalizací a rozvojem techniky. Servis trhu práce proto dnes asi 20 000 nezaměstnaných ročně umožňuje zvýšení kvalifikace.
Nezaměstnaných s výučním listem bylo loni „jen" 7,8 procenta, s vyšším stupněm všeobecného vzdělání 5,2, u odborně vzdělaných 4,7, u odborných středních škol 3,9, u akademiků 3,5 procenta.
Celkově bylo v Rakousku loni kolem 354.000 osob hlášeno jako nezaměstnaní (bez přeškolovaných), meziročně o 35 000 (11 procent) víc. Z toho skoro polovina měla jen základní vzdělání.

Jak se zvířata milují

O akci linecké zoo pro dospělé k Valentýnu nadcházející neděli – prohlídka s vyprávěním o sexuálním chování zvířat – jsme informovali. Obdobné akce nabízejí i zahrady například v Norimberku, Kolíně nad Rýnem, Hannoveru, Krefeldu či Osnabrücku.
„Samozřejmě je to především trik, jak přilákat návštěvníky," glosuje akci pasovská PNP. Biolog a zoopedagog norimberské zahrady Christian Dienemann ale říká, že chtějí ukázat zvířata také jednou z jiné perspektivy, říci lidem něco o biologickém pozadí jejich chování. „Nemá to být žádný podfuk, ale také ne nic ,smrtelně´ vážného, spíš poučení ke shovívavému přimhouření oka," uvedl. Některá zoo k prohlídkám nabízejí i sekt nebo svařák. Vstupné je pak třeba od pěti do 40 eur.

Pivo docela šlo

Bavorští pivovarníci loni vystavili tolik piva, jako už dvacet let ne, uvedla PNP. Bylo jej 25,5 milionu hektolitrů, meziročně o 2,6 procenta víc. Se 4,9 milionu hektolitrů dosáhl export rekordního podílu 20,7 procenta.
Letos oslaví Bavorsko 500 let svého „Reinheitsgebotu", zásad „čistého vaření", tedy jen z ječmene, chmelu a vody. Od 19. století přibyly kvasinky. Podle prezidenta svazu pivovarníků Friedricha Dülla je tento „zákon" symbolem „řemeslné výroby piva, živoucí tradice, přirozeného složení, kvality, ale i různosti", píše PNP.

Přesčasy policistů

K 30. listopadu odvedli bavorští policisté 2 007 745 přesčasových hodin, meziročně o třetinu víc. Je to 62 hodin na jednoho zaměstnance. Potřebu přesčasů vyvolaly především summit G7, uprchlická vlna a hrozby teroru, řekl ministr vnitra Joachim Herrmann.

Český pár vezl konopí

Při rutinní kontrole našla ve čtvrtek kolem 21.30 hodiny hlídka rakouské policie u české dvojice mířící přes Wullowicz v příruční tašce 44,5 gramu sušeného konopí. 22letá žena doznala, že drogu koupila v Budějovicích od známého. Měla ji prý pro vlastní konzum. Hlídka na ni a jejího 28letého partnera podala oznámení státnímu zastupitelství v Linci.

Sbírá mezinárodní ceny.Sbírá ceny

Manuela Eibensteinerová z Freistadtu získala během několika týdnů dvě mezinárodní kulturní ceny, uvedly OÖN. V listopadu převzala na ukrajinském velvyslanectví ve Vídni ukrajinské ocenění "Duc de Richelieu", nyní uspěla ve Florencii, v "1. Leonardo da Vinci"-Awardu. Soutěže na téma "Frida Kahlo" s mottem „silných žen a silného umění" k uctění památky známé mexické malířky se v deseti kategoriích malby, fotografií a soch zúčastnilo po 50-60 tvůrcích. Eibensteinerová soutěž obeslala olejovým obrazem na plátně s názvem Lví srdce. Jsou na něm výrazné oči šelmy. „Hluboký pohled do nich umožňuje i pohled do srdce, a oba vyjadřují sílu," vysvětluje autorka zdánlivý rozpor mezi motivem a názvem. K obrazu ji inspirovaly těžké nemoci v příbuzenstvu a v neposlední řadě prý také píseň Nika P. o odvaze, která není z tohoto světa.
Leonardovu cenu jí propůjčila mezinárodní porota pod vedením Salvatore Russiho ve vile Borghese ve Florencii. „Teď jen doufám, že producent tašek a textilu, který můj obraz viděl, skutečně zareaguje a něco udělá," říká v OÖN.

K Valentýnu dostali darem květiny.Poděkování pomáhajícím

Spolupracovníci tzv. sociálního trhu Červeného kříže v Pergu, zařízení, které po léta získává a distribuuje potřebným levné potraviny, zažili překvapení. Floristé a zahradníci Hans a Kerstin Lugerovi z Greinu je přijeli pozdravit k Valentýnu a poděkovat jim za mnoho hodin nezištné práce pro chudé nákladem květin.
„Rozsahem této pomoci byli Luger a jeho tým při návštěvě trhu v Pergu překvapeni," píší OÖN. „Kolem 90 dobrovolných pomocníků tady pomáhá spoluobčanům, kteří si nákupy v obvyklém supermarketu nemohou dovolit. K tomu patří také mobilní týmy, které cestují po celém okrese s vlastním automobilem organizace, aby její nabídku zpřístupnili i lidem, kteří z důvodu tíživé finanční situace nejsou mobilní…"