Jako testovací bude sloužit parkoviště P1 na Výstavišti, kde by se tento systém měl ve zkušebním provozu spustit už letos na podzim. V současné době Písečtí vypisují výběrové řízení. Mají na to vyčleněné dva miliony korun, které mají pokrýt jak počáteční investici, tak i provozní náklady po dobu čtyř let.

Postupně se bude systém rozšiřovat na další parkoviště – u pošty, u kulturního domu a na Velkém náměstí. Budou zde umístěná čidla, která budou snímat a počítat, kolik je kde aut. Informace se bude přenášet jednak na cedule rozmístěné na příjezdových komunikacích ve městě a jednak i na web či do mobilní aplikace. „Data se budou zaznamenávat a budou sloužit mimo jiné také odboru dopravy, který z nich vytvoří analýzu, která nám řekne víc o stavu parkování ve městě,“ podotkl místostarosta Písku Josef Knot.

Jedno z kritérií výběrového řízení počítá i se získáváním dat od mobilních operátorů, prostřednictvím kterých by bylo možné zaznamenávat i to, kolik zhruba aut stojí v jednotlivých ulicích ve městě.

Podklady pro vypsání výběrového řízení zpracovala organizační složka města Smart city Písek.