V pondělí PNP zveřejnila první oficiální zjištění policie. Vyšetřovatelé vycházejí z toho, že tehdy 30letá žena usmrtila své společníky ve věku 53 a 33 let s jejich souhlasem výstřely z kuše a pak spáchala sebevraždu. Všichni, a také dvě další mrtvé ženy nalezené v bytě v dolnosaském Wittingenu, patřili podle mluvčího státního zastupitelství ke skupině, která se považovala za „obnovitele a nové stvořitele světa“, a věřili, že už byli vícekrát zrozeni. Opouštěli jsoucno, aby jinde nebo jindy vytvořili nový svět nebo nový systém…, uvedl deník.

… a jeden happyend

Jak náš web informoval, rakouský zákon o poskytování péče zkomplikoval život manželům Karoline (88) a Felixi Winterovým (90) z Lenzingu, kteří spolu žijí už 65 let. Starý pán musel do pečovatelského domova v Timelkamu, protože už nezvládal schody. Paní ho navštěvuje, každé loučení opláčí, ale nastěhovat se k němu nemůže – její stupeň omezení na zařazení do tohoto typu není dost velký. Případ vyvolal bouřlivé reakce, a včera už deník OÖN zaznamenal prozatimně šťastný konec – paní Karoline se bude moci od 1. září za manželem nastěhovat. Po článku lineckého listu hledali řešení i starosta a ředitel okresního úřadu, a manželka byla nakonec přijata do domova jako krátkodobá pacientka. Jestli bude moci zůstat natrvalo, je ovšem otázkou, poznamenávají OÖN. Úřední šiml je holt šiml, dodává web Deníku…

Počítání bezdomovců

Bavorsko občas plošně zjišťuje počet svých bezdomovců. K rozhodnému 30. červenci 2017 jich bylo 15 517, tři roky předtím 12 053, píší PNP. Podle ministerstva sociálních věcí je toto navýšení vzhledem k přistěhovalectví a napjatému trhu s byty pouze „moderátní“. Podle odhadu celospolkové skupiny pro pomoc lidem bez domova se problém v roce 2017 dotkl v SRN 650 000 lidí, z toho 375 000 uznaných azylantů a uprchlíků.

Kritici volají po častějším monitoringu situace. „Mám dojem, že politika má radost, když se tím nemusí zabývat,“ říká Thomas Beyer, šéf zemské humanitární organizace Awo, a uvádí příklad Severního Porýní-Vestfálska, které má každoročně nová čísla. V ekonomice je to zcela běžné, proč ne tedy i v sociálním sektoru? táže se a zdůrazňuje, že když jde o negativní jevy, nesmí se stát dívat stranou. Nejde o předkládání permanentní „bilance hrůz“, ale taková statistika má preventivní význam.

Za kolegou Zítkem

Zpráva z domova: V pátek 9. srpna zemřel Vladimír Zítko, náš bývalý kolega z redakce Jihočeské pravdy v Českých Budějovicích. Bylo mu 81 let. Poslední rozloučení s ním bude ve středu 14. srpna v poledne v krematoriu.