Ta je jako silně ohrožená na Červené listině a Německo nese zvláštní odpovědnost za její udržení, uvedl list. V celém Bavorsku se vyskytuje jen na několika místech, z toho dvou v Bavorském lese – na Ruckowitzschachten a Rachelwiese. Teď přibyly Hochschachten. Vratičku vědci našli při posuzování, jak na místní vegetaci působí obnovené pasení dobytka, tedy při sčítání a mapování různých druhů zdejších rostlin.

Třídit odpad po domech?

Občané Lince jsou vzornými třídiči odpadu, kterého ročně vyprodukují 464,2 kilogramu na hlavu – od směsného domovního přes bioodpad až k problémovým surovinám. Průměrný Hornorakušan za sebou nechává ročně 513 kg. Hlavní město chce jít ale ještě dál. Od letošního jara vybavuje postupně do konce roku 2020 kontejnery na plastový odpad všechny bytové domy, pak všechny opatří zásobníky na vytříděný starý papír a nakonec chce společnost odpadového hospodářství Linz AG ve spolupráci s bytovými družstvy zlepšit sběr bioodpadu, píší OÖN.

Už teď se městu daří snižovat množství tzv. zbytkového odpadu – v roce 2010 jej bylo 206 kilogramů v průměru na občana, předloni 197,6 kilogramu. Ten je tříděn a spalován v teplárně Linz AG, která zásobuje elektřinou nebo dálkovým teplem 25 000 domácností. „Nejlepší odpad je přesto ten, který vůbec nevznikne,“ říká k tomu místostarosta Bernhard Baier (VP).

Sletěl si z K2

Pěkná cesta dolů!Zdroj: Deník/repro

Max Berger (50) z Grünau chtěl být prvním člověkem, který sletěl na padáku z vrcholu K2, druhé nejvyšší hory světa (8611 m). K cíli vyrazil před třemi nedělemi od hranic Pákistánu a Číny. Čtrnáct dní poté stál na vrcholu Broad Peaku (8051 m) – byl to první letošní výstup na velehoru v oblasti Karakorum. Po větrné noci ve výšce 7100 metrů sletěl na padáku během třiceti minut zpět do základního tábora. Dobré byly i vyhlídky na K2, ale nečekaně uvázli v záplavě sněhu ve výšce 8300 metrů. V těžkém místě se uvolnily tři laviny, dva horolezci utrpěli zlomeniny ramen a paží. „Všechno jiné než přerušení by při těchto podmínkách bylo chybou, i když je to momentálně moc hořké,“ řekl Berger. Odškodnil se letem na padáku z osmi tisíc metrů. Do základního tábora klesal patnáct minut.