Nedávno oficiálně zahájená stavba dálnice D3 u Českých Budějovic si vyžádala první místní uzavírky v Suchém Vrbném. Kvůli odvodnění tunelu Pohůrka a úpravám koryta Dobrovodského potoka od včerejška řidiči nemohou do třídy Československých legií v úseku mezi ulicemi U Cihelny a Josefa Lomského. Podle stavbyvedoucího Jana Kocmana z provádějící firmy COLAS CZ potrvá toto omezení až do 30. června 2020.

Hlavní práce se v Suchém Vrbném týkají přeložky kanalizace a vodovodu. Odvodnění tunelu, který sám měří 999,5 metru, povede totiž štolou dlouhou 918,4 metru. Z toho 778,3 metru bude štola ražená a 140,1 metru hloubená. V Suchém Vrbném proto bude nutné v odpovídající délce upravit i výše zmíněné vodohospodářské sítě. "Už začalo frézování vozovek," popsal v pondělí aktuální situaci při zahájení uzavírky Jan Kocman a doplnil, že tunel a související stavby jsou nejsložitější a nejnáročnější částí budoucí dálnice u Českých Budějovic.

Pěších a cyklistů se dotkne ještě další omezení. V místě křížení D3 s Dobrovodskou ulicí a Dobrovodským potokem bude uzavřena stezka pro chodce a cyklisty. Náhradní trasa povede mezi zahrádkami a podél Dobrovodské ulice. Tato uzavírka je zatím naplánována až do června 2023, tedy do předání dálnice investorovi, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Obchvat Českých Budějovic, rozdělený na stavební úseky Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín má být do zkušebního provozu uveden v roce 2022, úplně hotov bude o rok později. Přibude tak dvacet kilometrů dálnice.

V roce 2020 chce ŘSD také zahájit soutěž na zhotovitele stavby v úseku Třebonín - Kaplice.

V Suchém Vrbném momentálně musejí řidiči počítat i s omezením v Dobrovodské ulici v Pětidomí. Komunikace je zcela uzavřena, protože se zde rekonstruují teplárenské rozvody. Do konce května by ale práce měly být hotové, včetně nového asfaltu. Akce teplárny pak pokročí směrem k Ledenické ulici.

Bude uzavřena část ulice Františka Škroupa v úseku Dobrovodská – Edvarda Beneše, a to v termínu od 3.6. do 30.6.2019.

Silnice Ledenická u křižovatky s ulicí Edvarda Beneše bude uzavřena o víkendech 1. až 2. června a 8. až 9. června 2019.

Dopředu už stavbaři avizovali také uzavírku mostu přes Dobrovodský potok. V termínu od 1. 8. do 15. 10. 2019 bude uzavřen most přes Dobrovodský potok v ulici J. Lomského a Československých legií v úseku J. Lomského – Ledenická bude nutné vyparkovat vozidla.