Připomíná, že myšlenka se zrodila v Nepálu, kde ti, kteří si to mohou dovolit, platí dvě kávy – jednu pro sebe, druhou pro někoho potřebného, který třeba za války přišel o všechno. Tento „coffee-sharing" se už silně rozšířil. Do Lince nápad přenesl mladík, který chce zůstat anonymním. Akce odstartovala v říjnu a zpočátku bylo těžké najít účastníky, ale teď si prý mezi nimi už může vybírat. Momentálně se o love-sharing zajímají i v Ennsu a ve Vídni.

Uvádí příklad – v pekařství Gragger, kde podle šéfové Kathariny Lugerové přispívá mnoho stálých zákazníků pravidelně, konzumují „spropitné z lásky k jiným" občas také redaktoři časopisu bezdomovců Kupfermuckn. Na snímku zleva Katharina Lugerová,  iniciátor akce a zmínění tři strávníci, kteří by si takovou dopolední kávičku nemohli jinak dovolit, píše Volksblatt. V restauraci Gelbes Krokodil se zase díky darům mohla sejít skupina sociálně slabých k obědu s řízkem a pivem. „Dary přicházejí přímo chudým. Je to rychlá, nebyrokratická pomoc," říká ředitelka podniku Hedi Hofstadlerová.

Vedoucí redakce Kupfermuckn Daniela Wargerová akci oceňuje jako znamení solidarity:  „Jedni mohou anonymně a přímo obdarovávat, druhým se dostane pomoci, aniž by byli odkázáni na instituci," říká. K vyloučení zneužití může být od strávníků vyžádán doklad, například průkaz sociálního trhu. Iniciátor zdůrazňuje, že dosud nebyl zaznamenán ani jeden případ zneužití.

Čech kradl nářadí

V noci na úterý kontrolovala policie na B7 v Erdbergu v okrese Mistelbach 40letého Čecha. Našla u něho různé elektrické nářadí s nálepkou jedné instalační firmy. Nejprve uvedl, že jsou od jeho známého. Při dalším prohledání jeho auta byla pod sedačkou nalezena akumulační vrtačka a nůžky na plech. Ukázalo se, že byly téže noci odcizeny při vloupání do firemního auta ve Vídni. Zadržený posléze doznal 17 vloupání a pět pokusů o ně do aut instalačních firem ve čtyřech spolkových zemích, napsaly OÖN. Způsobil škodu za více než 100 000 eur.

Hádači

Se sousedem se jednou nebo víckrát už někdy hádalo 24 procent Rakušanů, z toho víc než polovina kvůli obtěžování hlukem z rádia, televize, při domácích pracích či z křiku dětí. Ze 45-59letých mělo sousedské spory z těchto příčin 31 procent, ze 60- a víceletých 25 procent. 37 procent se pohádalo kvůli sousedově nezdvořilosti, 21 procent kvůli překážejícím zaparkovaným autům či kolům, 17 procent pro neshody kolem odklízení sněhu a úklidu schodů, 14 procent kvůli domácím zvířatům, stejně tolik kvůli stromům a keřům. 11 procent se hádá kvůli zápachu z kouření, grilování a vaření.

Linec loni táhl

Loni strávilo 441 638 vícedenních návštěvníků v Linci 775 396 nocí, druhý nejlepší výsledek v historii turistiky - proti loňsku mínus 2,3 procenta, ale proti roku 2009, kdy bylo Hlavním městem kultury, plus pět procent, zaznamenal deník Volksblatt.

Také tzv. jednodenní turistika roste. Většina hostů je z Německa, ale také návštěvníků ze Slovinska, Slovenska a Česka přibylo za pět let od 162 do 76,8 procenta. Manfred Grubauer, předseda turistického svazu v Linci, říká, že další rozvoj mají zajistit cílené marketingové strategie. „Tak chce Linec například silně usilovat o hosty ze sousedících spolkových zemí a z Čech projektem ,150 km´, další oživení chystá vnitřní město, kulturní nabídka bude mířit na výletníky," píše list.  „Pod heslem ,Přijít a prožít´ má nová turistická brožura ,Linec přes noc změněný´ sloužit už ne jako komerční hotelový průvodce, ale jako ,slabikář ´pro dobrou noc´. Tažným koněm internacionalizace domácí turistiky má v budoucnu ještě silněji Dunaj. Ve vztahu k ročnímu Dunaj 2014/15 by řeka měla být obzvláštním turbomotorem branže, věří Grubauer. V kooperaci s dalšími městy ležícími na Dunaji jako Pasov, dále s Českým Krumlovem a Řeznem, s lineckým letištěm a rejdařstvími má být Dunaj cíleně akcentován v nabídkách. Turistický svaz chce dále usilovat o propojení turistického potenciálu evropského regionu Dunaj – Vltava společně s letištěm a Eurotours v Kitzbühelu na celosvětové turistické trhy.

Bramborové pyramidy

Není nad samozásobování!Hornorakouské ekosociální fórum organizuje projekt „Bramborové pyramidy" zaměřený především na mládež. „Dnes není samozřejmé, aby děti věděly, odkud potraviny pocházejí a jak rostou," říká zemský rada pro zemědělství Max Hiegelsberger, který akci podporuje. „Zveme proto všechny školy, školky, ale také domovy seniorů, spolky a soukromé osoby, aby si zřídily ,bramborové pyramidy´," říká předseda fóra Helmut Eiselsberg. „Budou tak moci pozorovat brambory při růstu." Sadbu od certifikovaného partnera projektu GenussRegion Sauwald fórum poskytuje zdarma mj. na e-mailové adrese office@oekosozialesforum.at. Na žádost dodá i stavební návod k sestavení pyramidy. Ten je možné nahlédnout také na www.erdäpfelpyramide.at.

Plují lodi do Pasova

V tomto roce bude v Pasově kotvit tolik výletních lodí jako dosud nikdy. Oznámil to starosta Jürgen Dupper. Zájem rejdařů je tak velký, že město bude muset rozšiřovat přístav.  Letos už se ohlásilo 2450 přistání 145 různých lodí se 313 000 pasažéry, řekl šéf městských podniků
Gottfried Weindler. Deník PNP dodává, že loni se ohlásilo 2214 připlutí. Že jich nakonec bylo jen 1839, způsobila povodeň. Před deseti lety zakotvilo v Pasově 81 plavidel celkem 1261krát, v roce 1994 sem připlulo 22 lodí 417krát. Počet pasažérů roste ještě výrazněji, protože lodě jsou stále větší. Pro letošek chce do Pasova 59 lodí o délce 135 metrů.
Weindler proto oznámil, že do poloviny roku prodlouží dvě stávající kotviště.

Hromnice hlásí jaro?

Už se chystají na trhy.K nedělním Hromnicím se váže řada pranostik odvinutých z dlouhého pozorování přírody. Říká se například, že když o nich sněží nebo hřmí, je jaro nablízku, a naopak je-li o nich jasno (průsvitno), přijde pozdě.

S hromnicemi je spojena i řada zvyků, v Rakousku například tzv. glanglmarkt, tradiční největší výroční trh malých chovných zvířat. Proslulý je v hornorakouském Welsu, kde při něm vystavují i více než 10 000 zvířat. Název se odvíjí od glangln, což znamená stěhování se. K hromnicím tradičně mělo či muselo měnit místa služebnictvo, a tento trh mu dával šanci zpeněžit jejich přes rok rozmnožené, pánem povolené, drobné zvířectvo – slepice, holuby či králíky, které nemohlo přenášet k novému zaměstnavateli. (Ten je ostatně vítal zpravidla vepřovou pečínkou se zelím a houskovými knedlíky.) Rozchod se starým místem ulehčovalo služebnictvu pojídání a tancování po celý týden.

„Glangltrh" sloužil také k výměnné burze nabídek míst či informací o chovu. Vždy byl také využíván k vystavování a oceňování pěkných kusů, jak je tomu u sousedů i dnes.

Jinak toho dne s již pociťovaným prodlužováním dne ustávala ve starých dobách práce při umělém světle a mnoho učňů a tovaryšů dostávalo na Hromnice odpoledne volno.

Církevním obsahem tohoto svátku je „Očišťování Panny Marie", dnes  Uvedení Páně do chrámu. Čtyřicátý den po narození chlapce se podle Starého Zákona měla rodička přinést do chrámu oběť a tak se opět stát čistou. Tak učinila i Panna Marie.  V Římě vznikl zvyk procesí se svícemi v tento den. Z toho vznikl německý název svátku – Mariä-Lichtmess, mše o Panně Marii se světlem.

Glanglmarkt ve Welsu bude 8. února od 5 do 12 hodin ve veletržním areálu.

U sousedů zavírají policejní služebny

V Horních Rakousích uzavřou 21 policejních služeben z dnešních 140, tedy 15 procent, většinou k 1. červenci. 158 policistů bude převedeno do jiných míst. Dosavadní velitelé a jejich zástupci budou  uvolněni od správní agendy, třeba vypracovávání plánů, a mají být nasazeni více v ulicích, píše deník OÖN. V zemi tak nebude žádný revír s méně než sedmi lidmi.  Změnou prý policie v zemi ušetří na nájemném a provozních nákladech ročně kolem 400 000 eur z rozpočtu ve výši  254 milionů. Peníze ale mají být reinvestovány do modernizace a specializace například v oborech internetové kriminality, ale i v cizinecké policii. V obcích nyní bez stálé služby má být zřízeno kontaktní místo na radnici, přes které může být i automaticky po pracovní době přivolána policie z nejbližšího místa.

Služebny zmizí ze 17 míst. Rušení je postižen zejména okres Gmunden, kde skončí Hallstatt, Gosau a St. Wolfgang. Lidé budou přeloženi do  Bad Goisernu a Bad Ischlu. Další čtyři obce dostanou sezónní  stanice otevřené v létě,  v horském Hinterstoderu naopak jen v zimě.

V českém příhraničí mají být přemístěny například služebny z Aigenu do Ulrichsbergu nebo Rohrbachu, z Kefermarktu do Freistadtu nebo Pregartenu, z Oberneukirchenu do Hellmonsödtu nebo Bad Leonfeldenu.

Změny nezasáhnou dálniční policii a služebny ve Welsu, Steyru a v okrese Eferding.
V celém Rakousku bude uzavřeno 122 z 800 policejních oddělení.

Euroregion „vede" Falcko

Jihočeský kraj předal v Českých Budějovicích předsednictví v Evropském regionu Dunaj – Vltava podle plánu předsedovi sněmu okresů Horního Falcka Franzi Löfflerovi, zaznamenal pasovský deník PNP. Dodává, že „třínárodní kooperační svaz" byl ustaven 30. června 2012 v Linci jako politicky sjednané pracovní společenství sedmi příhraničních regionů Bavorska, Rakouska a jižních Čech. „Jeho cílem je provázat sílu a potenciál prostoru převážně venkovského charakteru mezi metropolemi Mnichovem, Norimberkem, Prahou a Vídní k prosazení se v rostoucí soutěži regionů," napsal list. Předsednictví euroregionu se střídá každoročně.

75 eur v kapse

Rakušané mají u sebe průměrně 75 eur. Dvě třetiny konzumentů mají hranici pro platbu v hotovosti, která leží průměrně u 60 eur. Šest z deseti lidí dnes platí hotovostí méně často než před 10 lety. 82 procenta pokládá zcela bezhotovostní styk v příštích letech za nemožný, snad prý až někdy kolem roku 2033. Proti platbě kartami mluví přibývající digitální kriminalita a „špehování" státu, pro naopak vyloučení příjmu padělaných bankovek a chyby při směňování. Platba hotovostí naopak umožňuje anonymitu, dání spropitného a kontrolu, kolik člověk utrácí. Kdyby se měli lidé rozhodnout jen pro jeden způsob placení, více než každý druhý by nakupoval kartami, jen 34 procent hotovostí, osm procent kreditkou a méně než dvě procenta mobilem.