Není prý nastálo

Pasov – Srpnové znovuzaložení závory na hraničním přechodu Haidmühle/Stožec, akce starosty Fritze Gibise, která omezila provoz mezi Českem a Bavorskem, vyvolalo nadregionální pozornost, uvedl pasovský deník PNP a poukázal na informace Bavorského rozhlasu a nejrozšířenějšího bavorského deníku Süddeutsche Zeitung. Poznamenal, že Gibis se přitom sám označuje za „přesvědčeného Evropana".

Jablko sváru - závora.List zmiňuje, že chodci a cyklisté mohou přechod dál používat; průjezd vozidel všeho druhu byl už dříve tak jako tak vyloučen příslušnými dopravními značkami. „V Haidmühle si ale myslí, že východoevropské zlodějské bandy využívají přechod k únikovým odjezdům po krádežích," píše PNP a uvádí, že podle policie ve Waldkirchenu došlo v Haidmühle od dubna do července ke dvaceti vloupáním. „Bylo zjištěno, že právě v noci tu panuje čilý provoz," uvedl náčelník policejní stanice Anton Rank. Mizely štípače dřeva, sekačky, motorové pily, jízdní kola, elektropřístroje a dokonce jezdecké sedlo. Hodnota věcí byla odhadnuta na 20 500 eur, škody na zařízeních na tisícovku. Podle Ranka k činům došlo ve čtyřech nocích, kdy pachatelé táhli od domu k domu. Ze způsobu spáchání skutků se prý dá usuzovat, že šlo o východoevropské bandy. Svědkové viděli v době jednoho činu v místě kombi s polskou poznávací značkou.

„Protože lidé měli strach, rozhodl se Gibis podle vlastních slov ke znovuspuštění závory – po dohodě s policií a okresním úřadem," pokračuje deník. S kritikou prý starosta v duchu počítal, ale stojí si za svým rozhodnutím. Nenechá se natlačit do kouta. Prý na něho občané přenesli naléhavé  přání spustit závoru. Dojednali si to na setkání bez jeho vědomí – jejich nejistota a obavy jsou podle něho velké. Velká většina obyvatel rozhodnutí uvítala. Starosta je konzultoval s policií a s hejtmanstvím a ty jej podpořily.

„Že se jedná o únikovou cestu, o tom Gibis, sám bývalý hraniční policista, nepochybuje," píše list. „V jednom případě se to dokonce prokázalo – vyšetřování ukázalo, že traktor odcizený ve Wegscheidu byl odvezen přes hraniční přechod Haidmühle - Stožec."

Jakkoliv k rozhodnutí vedly praktické důvody, nové spuštění závory v místě někdejší železné opony má výbušnou sílu, komentuje list. Vyvolala zlobné dopisy, nadregionální ohlas. Dodává, že zda závora kriminálníky odradí, není jisté. „Od té doby, co je spuštěna, ale nedošlo k žádnému většímu vloupání stejným způsobem," uvádí Rank.

Gibis v pasovském deníku dodává, že na věky není uzávěra zamýšlena. „Když se situace uklidní, může závora zůstat zase otevřena," říká.

Svízel zvaná demence

Tady prý přežíval milionář.Osud bývalého německého milionáře Georga Luxiho (87), někdejšího zelináře z Plattlingu trpícího od roku 2005 demencí, se svým způsobem dotkl i Česka, konkrétně Klatov, kde měl být týdny, snad měsíce ubytován – podle dcery a jejího advokáta, kteří se tam v srpnu vydali, v „absolutní zřícenině", a to přestože byl dům čerstvě  renovován (foto). Městu objekt sloužil přechodně jako ubytovna pro bezdomovce, napsal deník SdZ.

List vysvětluje, že Luxi přišel o půl tuctu domů a hotovost odhadovanou na jeden milion eur. Dnes žije z měsíční renty 737 eur a naspořených 5500 eur, což je příliš málo na to, aby mohl být přijat do pečovatelského zařízení. Kdo se jeho majetku zmocnil, je známo už léta. Krátce poté, kdy už tehdy pravděpodobně dementní pán udělil své tehdejší partnerce Marii S. (76) a jejímu synovi plné moci, nechali oba veškerý majetek bývalého podnikatele přepsat na sebe. Když v roce 2011 jeho dcery proto začaly usilovat o svěřenectví, zmizela začátkem roku 2012 partnerka i s jejíichotcem z Německa. Teprve před čtyřmi měsíci přivezla Luxiho jeho družka sanitkou z Čech do nemocnice ve Zwieselu, se šrámy a hrozivě podvyživeného. Podle informací PNP byl v Klatovech opakovaně ošetřován s mozkovými příhodami. Ve Zwieselu byl uložen na nervové oddělení a Maria S.údajně žádala o zastavení jeho umělé výživy. Na základě toho jim bylo odebráno pečovatelství. Nyní je pacient v pečovatelském domě v Plattlingu.

Dosud neúspěšný boi jeho dcer „o spravedlnost", jak říkají, nyní zaznamenal možný obrat. Zemský soud v Deggendorfu nařídil dlouho požadovaný kontrolní dohled nad Georgem Luxim, který má vykonávat advokát Ronny Raith. Na rozdíl od pečovatele se může starat o i majetkové záležitosti svěřené osoby. Má prosazovat mj. Luxiho práva proti oběma zplnomocněncům, obzvlášť při přezkoumání a odvolání plných mocí.  Podle rozhodnutí soudu je dostatek podkladů pro závěr o nepoctivosti zplnomocněných. Nejenže na sebe převedli veškerý majetek zmocnitele, ale ještě mu odebrali koncem minulého roku právo trvalého užívání v jeho domě v Deggendorfu, aby ho připravili o poslední hodnotu.

Úkolem ustanoveného opatrovníka bude prověřit všechny obchody provedené zmocněnci Luxiho, jinými slovy zjistit, kam se majetek poděl. Souběžně má znalecký posudek určit, zda byl milionář v době udílení plných mocí ještě svéprávný. Následně by mohly být všechny smlouvy prohlášeny za neplatné a majetek se vrátit rodině. Zatím advokát podal za svého mandant žádost o sociátlní dávky.

Špatně mluví

Asi 45 procent hornorakouských čtyřletých a pětiletých dětí potřebuje logopedickou pomoc. Vyšetřováno bylo 13 685 dětí ve školkách. „Započítáno je i každé šišlání," říká logopedka Renate Heitzová. „Těžké poruchy se vyskytují u osmi až deseti procent, což je mezinárodní průměr."

Řečové deficity byly zjištěny u více než 6000 dětí. Z nich 2846 našlo pomoc u odborníků Lidové pomoci, charity nebo města Lince, a 92 procent rodičů bylo s touto péčí spokojeno. Podle Heitzové není vyloučeno, že pro další děti hledají rodiče individuální pomoc.

Losi u sousedů

Uloven - naštěstí objektivem.O losech v Bavorském lese už bylo slyšet častěji – jeden kus zahlédli v okrese Freyung – Grafenau, jindy v okrese Cham, před dvěma roky srazilo auto losa ve Furthu. „Nyní se myslivci Maxu Ernstovi podařilo poprvé pozorovat delší dobu losy v okrese Regen," píše PNP. „Už týden křižují  losí kráva a tele lesy poblíž obce Langdorfu."

Páter Brown v akci

Sotva Ottfried Fischer převzal německou televizní cenu za celoživotní dílo, už stál znovu před kamerou, píše PNP. V úterý natáčel s týmem 35 spolupracovníků produkce pro Ottfried Fischer se starostou města.svůj úspěšný seriál Páter Brown na Kapelním náměstí v Altöttingu scény pochodu poutníků údajně k velkému finále cyklu, které se má vysílat na jaře příštího roku. Točili hodiny, ale ve filmu bude scéna trvat jen pár minut. Scénář nikdo nechce prozradit, ale jde prý o zápletky kolem svatořečení jedné ženy, mlčenlivého opata a brutálního útoku na mnicha.

V rámci natáčení v Altöttingu se Ottfried Fischer sešel na kus řeči i se starostou Herbertem Hofauerem, při němž herec zavzpomínal na své dětství v této obci.