O Vánocích 2019 proběhlo další soutěžní kolo Živé zahrady (www.zivazahrada.cz ). Toto dlouhodobé pozorování divokých zvířat na zahradách podle tiskového mluvčího Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Petra Stýbla odhalilo, že kromě kosa černého mizí ze zahrad další dříve běžný obyvatel - zvonek zelený. Počet zahrad, na kterých byl zvonek pozorován, se snížil od roku 2011 o cca 40%.

V jihočeském kraji se pozorování účastní celkem 71 zahrad. 5 z nich už obdrželo titul Živá zahrada. Tento titul získávají zahrady, které se účastní minimálně 3 roky a obdrží během té doby min 50 bodů za pozorování předepsaných zvířat. Mezi těmi jihočeskými nejlepšími je třeba i zahrada mateřské školy ve Vimperku.

Vánoční kolo Živé zahrady 2019 potvrdilo již dříve zveřejněnou informaci o tom, že nejběžnější zahradní pták – kos černý – již není nejběžnější. Kos černý se na zahradách stále nevyskytuje tak často, jak tomu bývalo před rokem 2018. V té době byl nejběžnějším ptákem zahrad a na jaře se vyskytoval na 97 a v zimě na 95 zahradách ze sta. Minulou zimu se propadl na pouhých 77% zahrad. Při dalších pozorováních vloni na jaře se sice počet zaznamenaných kosů zvýšil, ale v zimě opět poklesl.

Statistiky Živé zahrady zaznamenaly i extrémně nízký výskyt zvonka zeleného. Byl pouze na 41% zahrad. Zvonek přitom nepoklesl skokově tak, jako tomu bylo v roce 2018 u kosa, nýbrž jde o setrvalý pokles. V roce 2011 se vyskytoval na 68% zahrad, o pět let později na 55% a nyní už jen na 41% zahrad. Nejběžnějším ptačím druhem, jehož výskyt se pohybuje kolem 90ti zahrad ze sta, je sýkora koňadra.

Další kolo Živé zahrady, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), proběhne v 4. víkend v květnu a bude tradičně zaměřené i na jiné druhy a skupiny živočichů, než jsou ptáci. Přihlášky zahrad do soutěže jsou zde: https://www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/ . Zájemci o ptáky se však už brzo mohou zúčastnit druhého ročníku akce Ptačí hodinka, kterou ve dnech 10. až 12. ledna 2020 pořádá Česká společnost ornitologická www.ptacihodinka.birdlife.cz

Ohledně kosa černého je tomu téměř rok, co Český svaz ochránců přírody zveřejnil výsledky ze svého dlouhodobého programu Živá zahrada, které prokazovaly extrémní úbytek do té doby nejběžnějšího zahradního ptáka – kosa černého. O Vánocích 2018 se propadl z prvního až na 3. místo co do zastoupení ptačích druhů na zahradách. Předhonila ho sýkora koňadra (91%) následovaná sýkorou modřinkou (82%). "Sdělení o úbytku kosů vyvolalo u některých ptačích odborníků nevěřícné a někdy i dost hysterické reakce (například zde: https://www.birdlife.cz/o-ptacich-na-krmitkach-o-scitani-a-taky-o-viru-usutu/ ). Jiní odborníci dávali logicky úbytek kosů do souvislosti s africkým virem USUTU, který nově pronikl do Evropy a kosi na něj byli (a jsou) extrémně citliví," uvedl Petr Stýblo.

Odborníci se podle Petra Stýbla mezi sebou zjevně hned tak nedohodnou. "Nicméně, neochvějné závěry, které lze učinit nyní, jsou následující," říká Petr Stýblo.

Mnohé obyčejné a hojné druhy živočichů tu s námi žijí, aniž by jim odborníci věnovali pozornost. Kos černý je naším běžným ptákem, ale o jeho životě se toho u nás moc neví. Vždyť ani není jasné, zda a v jakém množství tu na zimu naši kosi zůstávají a cizí kosi sem přilétají.

Dlouhodobá pozorování přírody jednotnou metodikou v masovém měřítku a tedy s využitím nadšené laické veřejnosti (občanská věda) běžně v celém světě přinášejí velmi zajímavá data. Program Živá zahrada poskytuje takové unikátní údaje o výskytech běžných živočišných druhů na zahradách už od roku 2004, kdy ho ČSOP odstartoval. Přitom občanská věda samozřejmě není primárním cílem Živé zahrady. Tím je podpora biodiverzity v našem nejbližším okolí a ve spolupráci s veřejností.

"Už 1561 uživatelů zahrad v programu Živá zahrada se s námi snaží vybudovat vhodné prostředí nejenom pro ptáky, ale i pro motýli, čmeláky, žáby, ježky a další divoká zvířata na zahradách. Přidávají se už i někteří nadšenci na Slovensku. Přidejte se i vy! Stačí vyplnit přihlášku https://www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/ a začít pozorovat," nabízí všem zájemcům Petr Stýblo.