Pět let za krádeže a útok na veřejného činitele vyměřil loni v květnu Markovi D. (36) z Ústí nad Labem Okresní soud v Jindrichově Hradci.

Obžalovaný 2. září 2006 odpoledne vnikl v Třeboni do zaparkovaného VW Sharan v hodnotě 830.000 Kč. Když se mu jej nepodařilo nastartovat, s dalším obviněným auto odtlačili na parkoviště. Po dalším marném pokusu o start z něj alespoň odcizili roletu zavazadlového prostoru.

Na Marka D. se toho ovšem sešlo víc. V listopadu 2006 v Praze a v Ml. Boleslavi postupně odcizil tři škodovky a v Ústí nad Labem je předal dalšímu obviněnému. Ten kradená auta rozebíral na náhradní díly k prodeji.

Posléze Marek D. v listopadu kolem poledne v Ústí při odjezdu z parkoviště s ukradenou oktávií záměrně najel na policistu, který ho stavěl.

Pro úplnost dodejme, že obžaloby z pokusu o další čtyři krádeže aut byl Marek D. zproštěn s tím, že nebylo prokázáno, že se skutků dopustil.
Krajský soud jeho odvolání zamítl a obžalovaný podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Prý jen podílnictví

Nebylo mu prý prokázáno, že chtěl zmíněná auta ukrást. Do toho Sharanu prý pouze vnikl a odtlačil jej na blízké parkoviště, aby z něj mohl odcizit kola. Podle něho šlo tedy jen o užívání cizí věci.

Také další auta si nepřisvojoval, nýbrž je pouze převážel na přání tehdejšího známého. Jedno převzal od jiného, dvě koupil na inzerát od neznámé osoby. Pokud byla kradená, měl být souzen za podílnictví, a ne za krádež.

Respektive za podílnictví, ale to jen tehdy, kdyby předem věděl, že auta byla odcizena, mínil.

K útoku na veřejného činitele tvrdil, že si není vědom kontaktu jeho vozidla s tělem onoho policisty. Nadto osoba, která se mu postavila do dráhy, byla v civilu. Podobu konkrétního policisty, s nímž měl mít již předtím co do činění, si prý nepamatoval.

Jeho jednání by proto mělo být posuzováno jen jako ublížení na zdraví z nedbalosti.

Prokázáno

NS konstatoval, že s uvedenými námitkami pana D. se již bezezbytku vypořádaly soud prvního stupně a soud odvolací.

Z provedeného dokazování i podle NS nad veškerou pochybnost vyplynulo, že dovolatel skutečně chtěl automobily odcizit, resp. je odcizil. Prokázali to mj. svědkové, záznam městského kamerového systému a listinné důkazy.

Útok na veřejného činitele prokazuje zejména výpověď poškozeného policisty, o jejíž věrohodnosti není pochyb.

Vznesené námitky jsou takto výslovně skutkového charakteru a jako takové nezakládají dovolací důvod, řekl NS a dovolání odmítl.

Nezákonný důkaz?

Spolu s Markem D. byl v jižních Čechách souzen i Miloslav P. (34) z Ústí. Tedy ten muž, který měl kradená auta rozebírat.

Za podílnictví – převedení dvanácti konkrétně vyjmenovaných aut či příslušenství na sebe – dostal dva roky do věznice s dozorem.

I ten se dovolával k NS.

Brojil proti důkazu proti němu, který prý byl opatřen nelegálně a je tedy absolutně neúčinný.

Policejní orgán podle něho v rozporu s nařízením prohlídky nezákonně prohlédl i stavby na parcele, jejichž vlastníkem je otec obžalovaného. Ten o tomto úkonu nebyl vyrozuměn.

Dovolatel v průběhu prohlídky upozornil policii na chybějící povolení a nedal souhlas s prohlídkou těchto prostor. Z výsledků takto nezákonně provedené prohlídky proto podle Marka D. nelze v řízení vycházet.

I v tomto případě dovolací soud konstatoval, že s touto obhajobou se již vypořádaly oba jihočeské soudy.

Ten dvolací mj. poukázal na zákonnou možnost provést takovou prohlídku bez příkazu či souhlasu státního zástupce v případech, kdy věc nesnese odkladu. V dané věci hrozilo zmaření stop, které se v areálu nacházely.

V odůvodnění svých rozhodnutí jihočeské soudy vyložily, proč zmíněnou prohlídku nelze považovat za nezákonnou, a Nejvyšší soud se s jejich argumentací shoduje.

Odmítl proto i dovolání Miloslava P.

O rozhodnutí informoval na svých webových stránkách v pátek