Řadě poškozených bylo přes 80 let, jedné devadesát. 81leté paní odcizil Václav D. i platební kartu, na niž vybíral. Kromě toho má na svědomí i bezdůvodné napadení a zranění tří mladíků v červenci kolem druhé hodiny v noci u Samsonovy kašny. Těchto útoků bylo celkem osmatřicet! Obžaloby ze čtyř dalších ho soud zprostil.

D. některé případy přiznal, některé popřel. Konflikt u kašny prý nevyprovokoval, byl sám napaden, když se zastával podnapilé dívky. Byty si prý nevybíral, prostě náhodně klepal na dveře v paneláku. Také další obviněný doznal jen část skutků, třetí, kterému je kladeno za vinu jen spolupachatelství odcizení 12 126 Kč staré paní, volně odložených při zametání schodů, se ženě omluvil a řekl, že jí hodlá škodu nahradit.

Podmínka mu nestačila

Okresní soud v Č. Budějovicích vyslechl poškozené, z nichž řada obviněné poznala při rekognici, a svědky. Letos 11.února uložil dosud netrestanému D. mj. za pokračující podvod dílem ve stadiu pokusu, pokračující krádeže, porušování domovní svobody a výtržnictví 34 měsíců podmíněně na čtyři roky s dohledem, Ř. 19 měsíců podmíněně na dva a půl roku a V. devět měsíců na tři roky. Uložil jim také povinnost k náhradě škody.

A Václav D. před stejným soudcem stanul 30. září znovu, ještě před nabytím právní moci předchozího rozsudku. I jeho skutky měly být obdobné.

2. dubna odpoledne přišel do bytu 86leté ženy jako pracovník e.on prověřit smlouvy a za jejich převod od ní vylákal 2000 Kč pod hrozbou odpojení energie. Den nato od 80leté paní „stornoval" její smlouvy o dodávkách a nechal si za to zaplatit 2000 Kč. 8. dubna si k ní přišel pro „poplatek" za odstoupení od smlouvy  a vyinkasoval další tři tisíce.

28. dubna za fiktivní převody smluv převzal od dalších klientek po tisícovce, od další 6000 korun pod hrozbou odpojení dodávky elektřiny a plynu s nutností dalších výdajů za opětné připojení. Den nato se k ní vrátil  pro doplatek 4000 Kč a zopakoval to s ní ještě 12. května a 20. června, přičemž jí ještě odcizil dva tisíce z obálky ve skříni…

Václav D. se doznal s tvrzením, že se nikdy do bytů nevnucoval a nikomu nevyhrožoval. Motivem byl nedostatek peněz.

Soud přihlédl k recidivě obviněného a tentokrát mu dal za pokračující podvod, porušování domovní svobody a vydírání devatenáct měsíců do věznice s dozorem.

Mírněji – a přísněji

Státní zástupce se odvolal a požadoval přísnější trest, obžalovaný se práva odvolání vzdal. Podal si ale odvolání proti odsouzení za sedm skutků, z nichž byl viněn v první žalobě a které měl podle soudu spáchat po zahájení svého stíhání v listopadu 2012. Obhájce argumentoval doznáním svého mandanta ke skutkům v prvním bodě  rozsudku, které spáchal v situaci, kdy neměl prostředky k uživení rodiny. Brání se ale potrestání za něco, co nespáchal. V době údajné „druhé vlny" posuzované trestné činnosti už měl dost finančních prostředků z dědictví, což doložil notářským zápisem, a neměl prý tedy důvod získávat je podvody a krádežemi. Není také dost důkazů pro to, že tuto sérii spáchal. Obhájce zpochybnil rekognice jen podle fotografií a podle něho nejisté, nepřesné výpovědi poškozených. V této části by měl být Václav D. obžaloby zproštěn.

A soud mu zčásti vyhověl. Obhajobu obviněného dostatkem prostředků z dědictví v řádu statisíců označil za úsměvnou ve světle toho, že podle druhé obžaloby páchal dál naprosto obdobné skutky, ale rozsudek v části týkající se sedmi útoků z druhé série přesto zrušil. Václava D. uznal vinným dvěma z nich a ostatní, kde je důkazní situace podle senátu nejasná, vrátil soudu prvního stupně k novému projednání. Při takovémto redukování výroku o vině obžalovanému také zkrátil podmíněný trest o čtyři měsíce na stejně dlouhou zkušební dobu.

Poté přistoupil k projednání odvolání státního zástupce proti výši nepodmíněného trestu ze zářijového rozsudku.  Žalobce připomněl, že Václav D. se obdobných skutků začal dopouštět už necelé dva měsíce po vynesení předcházejícího podmíněného rozsudku. Závěr soudu prvního stupně, že k jeho nápravě postačí trest ve třetině sazby, má za nesprávný. Přiměřený by byl podle něho v polovině sazby.

Soud nabídl slovo také jedné z přítomných poškozených a ta jen poznamenala: „Mám za svou ostudu, že jsem se v osmdesáti letech nechala takhle napálit…"

Obviněný na závěr ujistil, že činů lituje, ale byl prý tehdy bez prostředků, nebyl schopen se postarat o rodinu a měl o ni strach. Jednal v zoufalství a moc ho to mrzí.  Požádal soud, aby mu umožnil co nejrychleji se vrátit do normálního života a nahradit způsobenou škodu.

Krajský soud poté rozsudek zrušil a Václavu D. při nezměněném výroku o vině uložil trest odnětí svobody na dva roky do věznice s dozorem. Trest vyměřený první instancí byl při řadě okolností případu, které obviněnému výrazně přitěžují, nepřiměřeně mírný. „Vybíral si ženy vyššího věku, méně schopné obrany, to zvyšuje společenskou nebezpečnost jeho jednání. Škoda, kterou jim způsobil, představuje pro osamělé ženy odkázané na důchod velmi citelnou újmu," uvedl předseda senátu. „Za obdobné skutky byl stíhán, ale to pro něho nebylo to pro něho varováním a pokračoval i po sdělení obvinění, později i po podmíněném odsouzení. Jen díky rychlému odhalení zůstalo jen u dalších devíti skutků…"

Obhajoba, že neměl prostředky pro uživení rodiny, podle soudu nemůže obstát. „Ani ženy, které poškodil, nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, a musejí se starat samy o sebe," řekl předseda senátu. „Obžalovaný jako mladý muž měl hledat jiné příležitosti, aby zabezpečil rodinu. Proto jsme mu trest zpřísnili."

Proti rozsudku není řádných opravných prostředků.