V Doňově naložili čtyři ventilátory v hodnotě 16 000 Kč 
a druhý den je prodali za 2500. Podruhé tu v noci na 20. srpen z traktorů odpojili a odnesli tři autobaterie a závěsy. V Pluhově Žďáru vzali ze zemědělských areálů pět elektromotorů za 40 000 Kč, z parkoviště u zámku dva kanalizační rošty, v Děbolíně v noci na 1. srpen osm kolejnic, profily a jiný kov celkem za 4450 Kč.

V Újezdci odcizili z bývalého vepřína elektromotory, ventilátor, ocelový žebřík, části mostové váhy aj. Při další návštěvě tu sebrali 440 ocelových roštů, ocelové hrazení aj. V září si sem zajeli pro 200 roštů  o váze nejméně 1160 kg a dva elektromotory.

8. října po půlnoci je tu zadržela policie alarmovaná poškozeným podnikatelem, který na mobil dostal zprávu z fotopasti. V autě vezli 170 ocelových roštů o váze téměř tuny a další materiál. Stejný poškozený už 26. června zajistil ve výkupně v J. Hradci jiné své ukradené věci. Na záznamech kamer je patrný pohyb obou bratrů a jejich auto.

Už za tři dny po zadržení ale Václav demontoval ve skladu obilí v Záhoří mj. 21 ventilátorů v hodnotě 63 000 Kč a přes plot je předal Tomášovi…

Doznali se
V přípravném řízení se Tomáš doznal. Prý měl dlouhodobé finanční potíže a přistoupil na nabídku bezdomovce Josefa, který věděl o starém železu. Na vytipovaná místa jezdil s bratrem, Josef s osobou, kterou on neznal. 9. října byli vyslechnuti na policii a již cestou domů se s bratrem domlouvali na krádeži v Záhoří.

U soudu v J. Hradci výpověď změnil s tím, že Josef, který je vlastně jejich příbuzným, se krádeží neúčastnil. Obdobně vypovídal i Václav. Josef krádeže popřel.

Soud měl za prokázané, že 
se bratři dopustili všech popsaných útoků, při nichž způsobili škodu celkově za 170 191 Kč. Kromě pachové stopy v seníku v Pluhově Žďáru však nemá důkaz o spolupachatelství zmíněného Josefa, který byl do 6. září hospitalizován v protialkoholní léčebně v Dobřanech a za dobu několika měsíců byl jen jednou na dvouhodinové vycházce. Soud ho proto obžaloby zprostil.

Tomášovi, který byl už dvakrát odsouzen (v roce 2012 podmíněně za 33 útoků krádeže, což ale amnestoval prezident Klaus), soud uložil za nové krádeže dva roky do věznice s dozorem.

Václav, který byl dvakrát podmíněně trestán za zanedbání povinné výživy, dostal stejně a odvolal se. Chtěl by sankci kratší, do mírnějšího režimu, v němž teď vykonává přeměněnou dřívější podmínku a může pracovat. Argumentoval polehčujícími okolnostmi, doznáním a lítostí. Krajský soud ale včera jeho odvolání zamítl. Obviněnému přitěžuje, že  se činu dopustil v podmínce a v trestném jednání pokračoval i po zahájení stíhání. Přitěžuje mu i to, že skutky páchal po delší dobu
a výše způsobené škody. Trest ve čtvrtině sazby není nepřiměřeně přísný a pro změnu způsobu jeho výkonu není důvod, řekl soud.