Minulou středu odhalili jindřichohradečtí policisté dalšího černého odběratele v Nové Vsi nad Lužnicí. „Cizinec tam měl v pronajatém domě pěstírnu konopí a na jeho pěstování odebíral neoprávněně elektrickou energii. Způsobil tak společnosti E.ON škodu ve výši kolem sta tisíc korun,“ uvedla mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová.

Černí odběratelé

„Černé odběry narůstají. Za rok 2008 to byla necelá tisícovka černých odběratelů s celkovou škodou 25 milionů korun, loni už jich bylo přes tisíc a škoda činila 35 milionů korun. Letos od začátku roku je jich už sto a škoda převýšila pět milionů korun. Z toho je škoda u jednoho případu 3,2 milionu korun,“ vysvětlil tiskový mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. Jím uvedené údaje se týkají celého správního území, tedy jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Zlínska.

„Nemohu se vyjadřovat k praktikám jiné společnosti jako zaměstnanec konkurenční. Ale napadá mě, že je to jako když zloděj křičí: Chyťte zloděje. Můj ryze soukromý názor je, že metody, které používá speciální oddělení společnosti ČEZ, asi nejsou košér, ale princip je v pořádku. Někdo kradl elektriku vědomě a měl by za to pykat. Je to podobné jako s pokutami za autorská práva,“ doplnil Vácha.

Pracovníci společnosti E.ON podle něho postupují jednotně bez agresivních metod. Řeší případy přímo na místě, kdy za přítomnosti majitele odběrného místa vše prověří a zdokumentují.

Pravost kontrolorů

Pokud mají lidé pochybnosti o tom, zda se skutečně jedná o zaměstnance společnosti E.ON, mohou si podle Váchy vyžádat jejich průkazy a ověřit si je po telefonu.

„Pracuje pro nás externě ještě pět odborných firem, jejichž zaměstnanci musí dodržovat stejný potup jako naši. Musí být proškoleni a mít speciální znalosti. Pracovníkům zajišťujeme i kurzy asertivity, aby uměli zvládat stres,“ doplnil Vácha,

Méně akční situace bývá u černých odběratelů vody. Tam totiž na zvýšení její spotřeby přijdou zaměstnanci společnosti VAK JČ poměrně rychle. Pokud se totiž někde rapidně zvýší nebo naopak sníží spotřeba, kontrolují, z jakého důvodu. A když není havárie na potrubí, hledají další příčiny.

Žádná hotovost

„Naši pracovníci nesmí v domácnostech vymáhat žádné peníze, jsou povinni se legitimovat a rozhodně nepoužívají žádných nátlakových prostředků,“ uvedla tisková mluvčí společnosti VAK JČ Renáta Kollarczyková.

Podezření na černý odběr podle ní vzniká většinou díky tipu někoho z okolí, či při kontrole vodoměru.

Vytipované majitele nemovitostí navštíví dva pracovníci vodárenské společnosti, kteří na místě prošetří způsob odběru pitné vody, počet odběratelů a další okolnosti.

„V případě zjištění manipulace s vodoměrem či nedovoleného napojení na vodovodní síť zajistí na místě fotodokumentaci a sepíší protokol za účasti svědků. Ve výjimečných případech, když nedojde k dohodě na splátkovém kalendáři za načerno odebranou vodu, může provozovatel vodárenské sítě zastavit domácnosti přívod vody,“ konstatoval vedoucí zákaznických služeb VAK JČ Miroslav Javořík.

Na tuto skutečnost však musí majitele nemovitosti upozornit tři dny předem. Černé odběry přes vodoměry nyní znemožní nový plombovací systém, jímž vodohospodáři osazují všechny vodoměry.

Větší kapitolou jsou však podle Kolarczykové neplatiči stočného. Tedy majitelé studní, kteří využívají vodu z vlastní studny, ale jsou napojeni na veřejnou kanalizaci a neplatí stočné. Většina z nich si ovšem přestupek ani neuvědomuje.