Včera policie zveřejnila zprávu o případu pětadvacetileté ženy, která si v říjnu roku 2009 přes e–mail objednala padělky vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Oba falzifikáty byly podle jindřichohradecké policejní mluvčí Hany Millerové vystavené na jméno dotyčné ženy a opatřené „kulatým“ razítkem České zemědělské univerzity v Praze.

Následně si objednané „zboží“ převzala od neznámého muže na parkovišti v Táboře, když za zfalšované listiny zaplatila 25 tisíc korun. A v listopadu si nechala na jednom obecním úřadu vyhotovit ověřené kopie, které pak předložila, když se ucházela o místo v jedné základní škole na Jindřichohradecku. Přitom na zmíněné vysoké škole studovala pouze rok a pak byla pro neprospěch ze studia vyloučena.

„Žena si již převzala obvinění z padělání a pozměňování veřejné listiny. I když je sama nepadělala, tak se ty padělky, o kterých to věděla, pokusila zlegalizovat tím, že si nechala vyhotovit úředně ověřené kopie a ty uplatnila při ucházení se o místo,“ vysvětluje Millerová. Právě vzhledem k tomu, že vedení školy v takovém případě dostane do rukou již úředně ověřené dokumenty, tak podle vedoucí jindřichohradeckého odboru školství Jitky Čechové nemá šanci falzifikát zjistit.

„S takovým případem jsem se za dvacet let ve školství nesetkala. Je to na Jindřichohradecku opravdu ojedinělá záležitost. Myslím si, že obecně je pro ředitele, který přijímá pedagoga, velký problém si něco takového ověřit. Zájemci o místo vždycky předkládají ověřenou kopii dokladu o vzdělání. I když je zákon v tomto směru na učitele dost přísný, neboť musejí předložit mimo jiné i výpis z rejstříku trestů a tak dále, moc obranných pák ředitel proti takovému podvodu nemá,“ říká vedoucí jindřichohradeckého odboru školství Jitka Čechová.

Poznamenala, že by se stejně určitě takový podvod časem odhalil, protože by se poznalo, že člověk nemá potřebnou kvalifikaci, ale v prvopočátku je to těžké.

A ve školství je to podle Čechové o to smutnější, že by děti měl vzdělávat někdo, kdo podvádí a sám nemá odpovídající vzdělání.
Jednoduché odhalit podvod není ani pro pracovníky obecních úřadů, kde se vyhotovují úředně ověřené kopie dokumentů.
„Jak již vyplývá z názvu zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu, stvrzujeme, že kopie se shoduje s předloženým materiálem. Dle zákona úředně ověřená kopie nepotvrzuje správnost či platnost originálu,“ vysvětluje tajemník jindřichohradeckého městského úřadu Karel Přibyl.

Prakticky navlas stejný princip měl i případ, kteří řešili pracovníci jindřichohradecké hospodářské kriminálky v dubnu a který byl jedním z malých dílků skládačky rozsáhlé trestné činnosti na Teplicku.

Čtyřiatřicetiletá žena si za 15 tisíc korun opatřila v roce 2009 padělané maturitní vysvědčení a hlásila se na vyšší odbornou školu.
Padělek na dobírku převzala a vloni v květnu si nechala na obecním úřadě na Jindřichohradecku z padělku maturitního vysvědčení vyhotovit ověřenou kopii, kterou následně téhož dne zaslala na Vyšší odbornou školu pedagogickou do Litomyšle, kam se hlásila k dalšímu studiu. Přitom ve škole v Teplicích, odkud měla údajné maturitní vysvědčení, nikdy v minulosti nestudovala.

Řeč paragrafů:
Zákon 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
§ 6
(1) Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou.
(2) Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence ani Hospodářská komora České republiky (dále jen „úřad“) za obsah vidimované listiny neodpovídá.