Při realizaci Bezpečnostní akce podle policejního mluvčího Milana Bajcury zjistili policisté u jednoho z kontrolovaných mužů, že předložil doklad nesoucí znaky grafické změny.

"Zevrubným zkoumán předloženého průkazu totožnosti zjistili, že doklad občana Evropské unie ve skutečnosti předložil cizinec z jedné kavkazské republiky, tvořící součást tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik.," popsal Milan Bajcura.

S mužem bylo zahájeno nejen řízení o správním vyhoštění, ale zároveň úkony zkráceného přípravného řízení ve věci přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny.

Pracovníci cizinecké policie minulý týden zahájili řízení o správním vyhoštění u celkem 39 osob cizí státní příslušnosti, kteří pracovali v jedné firmě na Prachaticku.

"Při bezpečnostní akci ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu zjistili pohyb většího množství osob, kteří zde vykonávali pracovní činnost. Uvedené osoby předložily své osobní doklady i s vylepených vízem, avšak na území České republiky vstoupily v době platnosti Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně před zavlečením onemocnění COVID – 19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 a též neměli platné pracovní povolení," přiblížil zásah Milan Bajcura.

Přestupkové jednání bude předáno k dalšímu opatření na Krajské hygienickou stanici Jihočeského kraje.