Následně byl eskortovaný do českobudějovické protialkoholní záchytné stanice. Nadýchal zhruba 2,3 promile alkoholu.