Na jejich počínání byli upozornění strážníci jindřichohradecké městské policie. Podle slov vrchního strážníka Luboše Müllera hlídka na místě zjistila, že děti nad ohněm opalují kabely z drobných elektrospotřebičů, které dle jejich slov nalezly v okolí domu takzvané Šindelny.

„Strážníci dohlédli na řádné uhašení a prolití ohně a jeho okolí. Následně děti předali rodičům s poučením, že rozdělávání ohně v lese, a zvláště v období, kdy hrozí nebezpečí vzniku požáru, není přípustné," vysvětluje Luboš Müller.

Doplňuje, že ve spojení 
s nebezpečným rozděláváním ohně v době sucha se jednalo 
o výjimečný případ.
V pondělí byla mimořádná opatření k suchu zrušená.

A co se týče kabelů, jednalo se zřejmě podle vrchního strážníka o elektrospotřebiče povalující se okolo objektu.
Jinak v oblasti krádeží barevných kovů a železa potvrzuje slova policejní mluvčí Hany Millerové, že počet těchto případů od nové legislativní úpravy v rámci výkupen sběrných surovin výrazně poklesl.

Od března totiž sběrny nesmějí vyplácet za donesené suroviny hotově.

„Měli jsme jeden případ odcizených kabelů a tyče v únoru a pak máme případ pachatele, u kterého se šetřilo celkem osm skutků, kdy kradl 
v jedné sběrně a do druhé lup vozil. Jinak nezaznamenáváme ani přestupky v tomto směru," uvedla Hana Millerová. Nová legislativa totiž mnohé zlodějíčky od prodeje barevných kovů odradila.