Zde vypáčil trezorovou skříň a odcizil zmíněnou hotovost. Vypáčil také dva výherní automaty, kde však nic nevzal.