V úterý 25. dubna v časných ranních hodinách přijala stálá služba Městské policie Třeboň oznámení od 77 letého muže z Třeboně, že ho právě několikrát telefonicky prozváněl jeho o deset let starší kamarád, který v Třeboni dlouhodobě pobývá. Když oznamovatel při posledním prozvánění stačil telefonát přijmout, slyšel v telefonu jen šramot a chrčení. Na dotazy volaného volající neodpovídal. Senior má proto obavu, zda jeho kamaráda nepostihla nějaká zdravotní indispozice a zda není ohrožen na životě. Na jeho zpětné volání nebyla žádná reakce. Oznamovatel dále sdělil, že jeho kamarád žije v bytě sám, jeho žena bydlí 150 km od Třeboně a za manželem přijíždí několikrát do měsíce. Dále sdělil, že náhradní klíče od bytu staršího seniora nikdo ze sousedů nemá. Oznamovatel nevěděl přesnou adresu, ale dovedl do telefonu popsat místo, kde má ohrožený bydlet.

Hlídka městské policie na základě podaných informací zjistila přesnou adresu domu, kde starší z mužů pobývá. Po marném zvonění na domovní zvonek bytu seniora se strážníkům podařilo přes jiný zvonek u vchodu do domu kontaktovat jednoho ze sousedů. Ten uvedl, že svého souseda viděl předešlý den. Dle tohoto muže soused dobře slyší, jen se už trošku hůře pohybuje, ale to je vzhledem k jeho věku přirozené. Hlídka strážníků učinila několik dalších pokusů o kontaktování seniora. Na zvonění a bouchání nikdo nereagoval. Přes dveře do bytu bylo dobře slyšet vyzvánění telefonu seniora, na který se hlídka snažila dovolat - také marně. Z důvodu obavy o život a zdraví muže strážníci o věci informovali Policii České republiky. Následně se na místo dostavily složky Integrovaného záchranného systému a byt otevřely. Seniora našly v ložnici. Ten tvrdě a spokojeně spal. Zdravotně byl v pořádku. O tom, že by kamaráda v noci prozváněl, neměl vůbec ponětí.

Robert Petrů, Městská policie Třeboň