Jak již Deník informoval, útoky domácího tyrana se stupňovaly, až se k ní přistěhovala dcera, aby matku před násilníkem bránila. Bez zjevného důvodu muž podle policejní mluvčí Hany Millerové ženu slovně i fyzicky napadal, měl ji tahat za vlasy, bil ji a kopal po celém těle. Rovněž ženě vyhrožoval zapálením domu a zakazoval návštěvy dcery i jejího druha.

Pomyslný pohár přetekl a policisté ze Suchdola nad Lužnicí podezřelého muže zadrželi a umístili do policejní cely při obvodním oddělení. Vyšetřovatelka jindřichohradecké kriminální policie předala agresorovi v úterý sdělení obvinění pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí. Rovněž vypracovala návrh na vzetí obviněného do vazby. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému až osm let odnětí svobody.

„Soud návrh na vazbu neakceptoval," sdělila Hana Millerová. Není to letos první případ, kdy soud násilníka do vazby neposlal. V únoru se nemohl vyrovnat s koncem vztahu muž (38 let), jehož agresivnímu a nebezpečnému chování učinila přítrž až zásahová jednotka policie.
Pachatel podle Hany Millerové vyhrožoval oběti, že ji podřízne a zabije s tím, že má žít každý den, jako by to byl její poslední den v životě. Vše vygradovalo, když po předchozí hádce a opětovném záměru poškozené ukončit s agresorem vztah, ji muž měl fyzicky napadnout. Poté vzal do ruky pistoli a pod hrozbou namířené zbraně ji měl donutit nastoupit do jejího auta a odjet do lesa nedaleko Jindřichova Hradce. Zde ji donutil s namířenou zbraní vystoupit a jít do lesa s tím, že už není cesty zpět.

Poškozená se snažila podezřelému jeho záměr rozmluvit a slíbila mu, že dá jejich vztahu ještě šanci. To zafungovalo, protože po tomto ujištění agresor od svých výhrůžek ustoupil. Ještě téhož dne ho však zadrželi příslušníci zásahové jednotky a skončil v policejní cele. I jemu hrozí osmileté vězení.

Například v lednu na Dačicku napadl muž svoji družku a ta z útoku vyvázla s rukou v sádře. Policisté ale případ ublížení na zdraví museli odložit, neboť poškozená nedala souhlas s trestním stíháním partnera.

Podle Hany Millerové jsou v zákoně vyjmenované činy, kdy je podle trestního řádu nutné mít k trestnímu stíhání souhlas poškozeného. „A také při již zahájeném trestním stíhání může poškozený vzít kdykoli, do doby než začne soud, svůj souhlas zpět. Je ale důležité se vždy vše rozmyslet, neboť jednou odepřený souhlas již nelze obnovit," vysvětluje Hana Millerová.

Podle odborníků tím ale většinou oběť dává agresorovi signál, že může svůj atak kdykoli beztrestně zopakovat.
Mezi klíčové znaky domácího násilí patří opakování a dlouhodobost. Z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek. Eskalace, kdy od slovních urážek se násilné chování stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život. Samostatným bodem je jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné. Domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají.

Patří k tomu i neveřejnost takového chování za zavřenými dveřmi domova a stranou společenské kontroly. „Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny čtyři znaky," naznačuje expertní skupina Aliance proti domácímu násilí.

Oběti se mohou obrátit na Bílý kruh bezpečí, jehož pobočka je i v Českých Budějovicích, kde dostanou vedle morální podpory i řadu důležitých rad, včetně právnických jak dál postupovat.

SOUHLAS SE STÍHÁNÍM:

§163, odst. 1 – Trestní stíhání se souhlasem poškozeného:
mimo jiné pro trestné činy ublížení na zdraví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci, ohrožení pohlavní nemocí, omezování osobní svobody, porušování domovní svobody, sexuálního nátlaku, nebezpečného vyhrožování a nebezpečného pronásledování proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď a trestní stíhání pro trestný čin znásilnění proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem

KAM JE MOŽNÉ SE OBRÁTIT PRO POMOC:

Bílý kruh bezpečí nabízí obětem trestných činů, pozůstalým a svědkům:
- čas na rozhovor
- právní informace
- setkání s psychologem
- praktické rady a pomoc
- morální podporu
poradenství:
- rady, jak získat odškodnění od pachatele a peněžitou pomoc státu
- rady týkající se nových práv obětí dle zákona č.45/2013 Sbírky, o obětech trestných činů, který platí od 1. 8. 2013
Pomoc Bílého kruhu bezpečí:
- je bezplatná, diskrétní (příchozí se nemusí představit)
- nezávislá, nestranná
- je určena obětem, pozůstalým po obětech a svědkům trestné činnosti
- je dostupná i obětem neoznámené trestné činnosti
- je poskytována současně dvojicí poradců (vysokoškolsky vzdělaným právníkem a interventem pro psychologickou pomoc obětem)
kde vyhledat pomoc:
poradna v Českých Budějovicích, Riegrova 51
kontakt:
telefon 387 200 094 nebo 734 479 644
další informace:
http://www.bkb.cz