Pavel Prošek 7. října 2008 kolem 17.30 ve Strakonicích na zahradě v úmyslu usmrtit hodil granát na policisty jihočeské zásahové jednotky zakročující na základě příkazu k jeho zatčení. Nereagoval na jejich výzvy a odhodil proti nim obranný granát RGF1.

Byli v ohrožení

Tím úmyslně vydal v nebezpečí smrti pět policistů a dvě další osoby nacházející se od něho asi deset metrů. Dalších dvanáct policistů vydal přinejmenším v nebezpečí těžké újmy na zdraví. Granát nevybuchl proto, že nedošlo k vytržení přepravní pojistky, ale k deformaci jejího kroužku. Kromě toho si Prošek bez povolení opatřil a přechovával tři palné zbraně.

Obviněný řekl, že granát by prý nikdy nepoužil. „Byl jsem nepravomocně odsouzen na čtrnáct let, což jsem pociťoval jako velkou křivdu,“ uvedl. (Vrchní soud mu později trest snížil na polovinu.) Rozhodl se „nespravedlivému trestu“ vyhýbat. Opatřil si proto i ten granát. „Myslel jsem si, že když ho policistům ukážu, zastraším je a získám čas k útěku. V žádném případě jsem jej nechtěl použít,“ ujišťoval.

Když na zahradě uviděl zásahovku, vyndal granát z pouzdra na opasku a zdvihl jej nad hlavu, aby jej policisté viděli. Když pochopil, že neuspěje, spustil ruce a za zády u granátu ukroutil kroužek pojistky, prý aby tak bylo evidentní, že je zbraň nepoužitelná. „Nešlo o žádné odjištění, naopak se tak granát stal nefunkčním,“ tvrdil. Pak jej prý jen tak volně odhodil do strany, rozhodně jej neházel proti policistům.

Radši prý umřít…

Soud přečetl výpověď svědkyně, která Proškovi měla zmíněný granát dodat. Koupili mu jej prý od neznámého muže v nonstopu za čtyři tisíce. Uvedla, že jej Prošek měl mít na obranu, protože ho měli „nahánět policajti“ a on nechtěl do basy, to prý radši umře a čím víc jich vezme s sebou, tím líp. Obviněný prohlásil, že je to naprostý nesmysl, takovou ženskou že nezná. Jak tedy ke granátu přišel, to neřekl. Proškův záměr nenechat se zavřít potvrdila i svědkyně, na jejíž adresu si obviněný nechal poslat padělané doklady.

Ve středu policisté předvedli svědka, který se opakovaně nedostavoval – prý se bál. Za to dostal 5000 korun pokuty. Předseda senátu přečetl jeho předchozí výpověď . Tehdy hovořil o tom, že Prošek, od něhož svědek kupoval pervitin, nosil škorpiona a říkal mu, že bude střílet, kdyby měl být zatýkán. Tak byl připraven použít i granát. Nosil také pistoli v podpaží. Svědek ho měl jednou vidět střílet na auto údajného dlužníka z drogových obchodů.

U soudu mladík včera prohlásil, že takto na policii nevypovídal. Co neřekl, už si prý nevzpomíná. Když chtěl předseda senátu ale číst znovu větu po větě, svědek kapituloval a řekl, že tak vypovídal a že uváděl pravdu. Prošek prohlásil, že třeba o té střelbě do auta a řečech o použití zbraní při zatýkání svědek uvádí nesmysly.

Včera byl také promítnut videozáznam z odpálení zajištěného granátu. Byl funkční.

To akcentoval v závěrečné řeči i státní zástupce. Připomněl závěry znalců, že kovový kroužek od závlačky pojistky obviněný odtrhl šikmým tahem při pokusu o odjištění, ne odkroucením kvůli údajnému zneškodnění.

Také obhajoba vidí jako zásadní, zda Prošek granát před odhozením úmyslně zneškodnil, či zda záměr jej použít mu nevyšel jen kvůli nesprávné manipulaci či vadě materiálu. Podle obhájkyně její klient chtěl ukázáním granátu jen vyvolat zmatek mezi zasahujícími policisty. Když viděl, že je situace bezvýchodná, zneškodnil jej a odhodil, aby jej neměl při zatýkání u sebe.

Zjistit, co se přesně dělo, prý nelze, svědkové se v popisu rozcházejí. Není rozhodné, co si policisté mysleli, ale jaký úmysl měl obžalovaný.
Uzavřela, že verze obviněného nebyla vyvrácena, měl by být tedy obžaloby zproštěn. Její klient jen dodal, že granát použít nechtěl.

Vinen

Soud má ale za prokázané, že se Prošek pokoušel granát odjistit a užít proti policistům. O tomto jeho úmyslu mluvili i svědkové a jejich hodnověrnost potvrdil obviněný tím, že se to pokusil realizovat. Na pojistce granátu nebyly žádné stopy po kroucení – snažil se ji vytrhnout, ale utrhl jen její kroužek. Kdyby chtěl policisty zastrašit, mohl si opatřit maketu. On se ale vyzbrojil ostrým granátem.

V sazbě 12 – 15 let by mu soud ukládal trest na spodní hranici. Protože však sankce spolu s nevykonaným zbytkem trestů minulých nesmí přesáhnout v souhrnu 15 let, musel soud Proškovi z maxima „ubrat“ šest let, jeden měsíc a tři dny. Rozsudek není v právní moci, obžalovaný se odvolal.