Vtrhli na ně tři muži, vyvedli je ven a pod pohrůžkami mj. i zapálením domu je nutili sbalit se a odejít. Jeden z mužů držel v ruce baseballovou pálku.

V obavách odchod do osmé hodiny ranní slíbili, načež jeden z nich ještě na místě poškodil zaparkovaný fiat.

Jedna z takto přepadených poznala v jednom z útočníků Vladislava, bratra svého druha. Označila ho už v telefonátu na tísňovou linku ve 4.50 hodiny. V listopadu si pak vzpomněla, že už viděla i druhého, onoho muže s pálkou, pana Karla, a v pozdější rekognici ho pak poznaly její dcera a přítel. Třetí aktér zůstal dodnes neznámý.

S ní byli tu noc v domě dva její známí a její dvě děti.
Její zmíněný druh v tu dobu seděl ve vazbě s obviněním z výroby pervitinu.

Nevinní?

Jeho bratr účast na noční akci popíral, ze strany poškozené prý jde o nepravdivá tvrzení s cílem poškodit jejich rodinu. Tvrdil, že ten večer s kamarády do půlnoci grilovali v jiné obci v okrese a pak šli spát.

Okresní soud uvěřil výpovědím poškozených, z nichž jen kriminálně známý muž se snažil čin bagatelizovat. Konstatoval, že v řadě detailů se svědkové lišili, což lze přičíst časovému odstupu od události a stresu, jemuž při ní byli vystaveni časně ráno a po vytržení ze spánku.

Uzavřel, že obžalovaní ve vzájemné součinnosti vstoupili na pozemek bratra jednoho z nich, ač k tomu nebyli oprávněni. Vnikli do obydlí jiného, přičemž jeden z nich byl s vědomím ostatních ozbrojen. Výhrůžkami donutili osazenstvo domu ke slibu se odstěhovat.

Soud je tedy uznal vinným porušováním domovní svobody a vydíráním. Přihlédl k jejich dosavadnímu řádnému životu a uložil jim tresty na samé spodní hranici – dva roky s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu dvou let.

Obžalovaní se odvolali.

Jejich obhájce Mgr. Daniel Krajčo zpochybňoval věrohodnost poškozených, podle něho kriminálně závadových. Prý se snažili poškodit rodinu druha údajně přepadené ženy.

Obhájce upozorňoval na rozdíly v tvrzení svědků z domu – popis třetího útočníka prý vypadá záměrně zkreslený, různě je popisováno oblečení útočníků.

Mgr. Krajčo se pozastavil nad tím, proč „hlavní poškozená“ neoznačila při prvních výpovědích i druhého z později stíhaných, ačkoliv ho osobně znala.

Obhájce označil rekognici před zahájením stíhání tohoto muže, kde měl být poznán, za nezákonnou protože nebyla tzv. neodkladným úkonem. Soud podle něho nemá takové důkazy, aby o vině obžalovaných mohl rozhodnout bez pochybností.

Prý sprostá lež…

Pan Vladislav v emotivním závěrečném slově rozebíral, jak se ho dotýká „absolutně nesmyslné“ obvinění ze strany kriminálně závadových osob. Jde prý o drzou a sprostou lež.

Bratr měl dobrou přítelkyni, dostavoval dům, ale když se rozešli, dostal se do společnosti „všelijakých lidí“, které si jeho nová družka bez jeho vědomí natahala do domu, kde byla s dětmi přihlášena k trvalému pobytu. Okrádali ho, vydírali.

Jeho dům je na kraji obce a „ideální pro výrobu drog“, které se tam zcela jistě vařily. Naznačil dokonce, že tito lidé dohnali k sebevraždě jeho bratra po propuštění z vazby, – už situaci neunesl. Skupina se snaží zastrašit i jeho, zničit jeho rodinu…

Do toho domu v noci mohl skutečně někdo přijet – důvody měli třeba lidé v obci, banda totiž vykrádala stavení, ztrácely se jim věci. On tam ale tu noc rozhodně nebyl…

Krajský soud po poradě odvolání obžalovaných zamítl.
„Neměli jsme důvod zasahovat do rozhodnutí první instance,“ řekl předseda odvolacího senátu. Na námitky obhajoby už reagoval okresní soud a krajský soud se s jeho argumentací ztotožňuje.

„O vině obžalovaných svědčí pět poškozených, z nichž jen jeden se výrazněji odchyluje, ale i on rámcově situaci popisuje shodně,“ uvedl předseda senátu. Menší rozpory pak lze podle něho skutečně přičíst stresu z průběhu nečekané dramatické události. Výpovědi se pak vzájemně prolínají a navazují na sebe.

„I když šlo u dospělých nejspíš také o narkomany a dealery, těžko by se pět lidí domluvilo na křivém obvinění obžalovaných, těžko by vykonstruovali takové obvinění a takto je prezentovali – to je krajně nepravděpodobné,“ dodal. Kdyby tomu tak bylo, pak by svědkové vypovídali ve všem stejně, což se v tomto případě nestalo.

K možnému motivu činu připomněl, že tu noc obvinění popíjeli, a alkohol odbržďuje emoce a zábrany. „Cílem akce bylo zbavit se nežádoucích osob v nemovitosti, které ovlivnily bratra jednoho z nich ke změně způsobu života, postrašit je,“ uzavřel předseda senátu.

Rozhodnutí první instance je proto podle krajského soudu správné. A od středy tedy i pravomocné.