Poškozená tvrdila, že to bylo oboustranné, že si taky něco vymyslela a že ji ty události zase tolik nepoznamenaly. V pláči pak prosila o shovívavost k obviněnému manželovi. Ten se pak na závěr kál rovněž v slzách.
Příčinou těchto nezvyklých reakcí stran bylo odvolání státní zástupkyně proti rozsudku Okresního soudu v Č. Budějovicích, jímž pan František dostal za dlouhodobé týrání osoby žijící ve společném bytě tři roky podmíněně na pět let s dohledem. Žalobkyně chtěla trest nepodmíněný.

Dlouhodobé příkoří

Pan František totiž nejméně od února 2006 do začátku roku 2009 zle nakládal s manželkou. Urážel ji, zastrašoval, zakazoval jí kontakt s rodiči, ekonomicky ji omezoval. Vyčítal jí, že se nestará o syna, neuklízí, že moc utrácí. Kopal ji, bil ji násadou koštěte, a to i před jejich synem.
Obviněný to zprvu popřel. Občas prý jen manželku prosil, aby uklidila nebo uvařila. Někdy se pohádali, asi čtyřikrát jí dal facku, když ho v hádce napadla. Jednou ji v afektu snad mohl udeřit pěstí. Syn u toho nikdy nebyl.

U hlavního líčení pan František ale uznal, že s manželkou zle zacházel.
Poškozená uvedla, že problémy začaly v roce 2005, kdy začali společně podnikat. Poprvé ji prý manžel zbil kvůli manku asi 200 korun. Odevzdávala mu veškerou tržbu. Se svými rodiči směla komunikovat jen SMS. Vyčítal jí, že nešetří, že špatně uklídí.

Také ale řekla, že by byla ráda, kdyby jim soud umožnil další soužití .
Psycholog u ní shledal syndromy týrané osoby, její naprostou závislost na manželovi, ale také zbytkové pozitivní vztahy k němu a obavy o jeho budoucnost.

Obviněný je podle psychiatra impulzivní, lpějící na detailech, na pořádku apod. Prognóza jeho resocializace je dobrá. Klinický psycholog u něho našel emoční nezralost, přeceňování své hodnoty. Obtížně se vyrovnává s tím, když druhý nesplňuje jeho očekávání. Doporučil mu psychologické konzultace na zvládání zátěžových situací.

Ještě podmíněně

Okresní soud vzal v úvahu dobu žalovaného zavrženíhodného jednání a jeho společenskou nebezpečnost s následky i pro výchovu dítěte.
Panu Františkovi naopak polehčuje částečné následné doznání a to, že se v současnosti dobrovolně podrobuje poradenské léčbě. Přihlédl k tomu, že i poškozená chce obnovit jejich soužití, což by dle znalců bylo i v zájmu dítěte.

Uložil proto obžalovanému trest přísný, ale ještě bez přímého výkonu za podmínky další dobrovolné psychologické terapie.

Tu obviněný zahájil už v srpnu individuálními konzultacemi u psychoterapeuta k nenásilným řešením psychicky náročných situací.
Proti výroku o trestu se odvolala státní zástupkyně. I přes dosavadní bezúhonnost a doznání obžalovaného má podmínku za neadekvátně mírnou. Z poškozené udělal osobu na něm zcela závislou. Izoloval ji od rodiny a koníčků, připravil ji o sebedůvěru, vzbudil v ní komplex méněcennosti a neschopnosti rozhodovat o sobě. Negativní vzor chování otce vůči matce přejímal i malý syn . . .

Přece šanci!

Krajský soud doplnil dokazování informací o průběhu dohledu probační a mediační služby nad obžalovaným. Je nezaměstnaný, snaží se podnikat, dostavuje se v termínech, informuje službu, dohled probíhá bez problémů.

Soud dále konstatoval vyjádření psychoterapeuta, k němuž dochází poškozená. Její stav se značně zlepšil, racionálně zvažuje návrat do manželství. Konflikt se nejeví být výsledkem vzájemné nenávisti, ale projevem povah provokujících střety. Dítěti otec velmi chybí. Odborník by doporučoval párovou psychoterapii obou manželů . . .

K čemuž obhájce JUDr. Miroslav Kříženecký dodal, že kdyby jeho klient dostal tuto šanci, plně by se jí podrobil.

Kromě expresí o „všem nám odporného“ jednání svého klienta se ale obhájce také snažil celý skutek zúžit na asi jen půlroční exces z patnáctiletého vztahu v souvislosti se zahájením společného podnikání manželů.

„Jako vyučený zaměstnanec se dostal k podnikání a najednou začal mít hrozný strach, jak to dopadne,“ líčil dr. Kříženecký. Reagoval prý pak nepřiměřeně, hrozně a v rozporu se zákonem.

Při návštěvách ve vazbě, kde byl jeho mandant od ledna do 20. července, však u něho zaznamenal „mnohem silnější přeměnu, než bývá obvyklé“.

Jestliže teď přichází i poškozená s vyjádřením, že to s následky jednání jejího manžela není tak zlé, projevuje přání obnovit jejich svazek a líčí, jak jejich malý bolestně touží po tátovi, pak volání státní zástupkyně po přísnějším trestu „rezignuje na výchovnou funkci vazby, na schopnosti psychologů ovlivňovat chování lidí“.

Když teď obviněný dostane šanci, „třeba od zítřka“ se bude o malého starat.

Krajský soud poté odvolání žalobkyně zamítl. Vzhledem ke společenské škodlivosti projednávaného skutku, na nějž zákon pamatuje odnětím svobody na dva až osm let, bylo odvolání státní zástupkyně proti podmíněnému trestu podle soudu na místě.

„Slyšíme–li dnes ale od stran události snad nepředstíranou snahu napravit, co se stalo, a chceme věřit, že se jim to snad podaří, rozhodli jsme se jim trochu v tom pomoci,“ řekl předseda senátu. „Ať tedy obžalovaný a poškozená ještě mají příležitost.“

„Máte to tedy mít v rukou vy sami,“ obrátil se pak na pana Františka a jeho manželku. „Máte šanci, aby vás mohl mít synek v budoucnu oba stejně rád …“

Rozhodnutí je pravomocné.