Povalil ho na zem a následně mu naděloval rány pěstí a kopance. Přitom mu hrozil zabitím.