„V životě i v práci se snažím řídit těmito hodnotami: slušnost, čestnost a spravedlnost. Možná právě i díky těmto hodnotám jsem se policistkou stala,“ říká.

Co vaše práce nyní obnáší?
Práce na obvodním oddělení PČR je náročná a různorodá, je to služba veřejnosti a my „obvoďáci“ se ocitáme denně v první linii, kdy přímo v terénu musíme zvládat nejeden problém a zároveň jsme veřejností neustále kontrolováni a hodnoceni. Já se v současné době věnuji převážně agendě pátrání po osobách v celostátním pátrání, dále mám na starosti věci nalezené a zajištěné a v neposlední řadě provádím kontroly ve vybraných provozovnách v Jindřichově Hradci, které se zabývají výkupem různého zboží, zda se zde například nenacházejí odcizené věci. Pracovních povinností mám mnohem více, ale nejraději mám preventivní činnost – besedy s dětmi a mládeží, návštěvy seniorů, přednášky ve školách.

Koketovala jste již jako malá s myšlenkou stát se policistkou? A kdo vás k této práci přivedl?
Musím přiznat, že jako malá jsem se policistkou stát nechtěla, měla jsem naprosto jasno – chtěla jsem být malířkou nebo učitelkou. Bohužel, ani jedno z těchto dvou přání se mi nesplnilo. K tomu stát se policistkou mě nikdo nepřivedl, začala jsem o tom přemýšlet sama poté, co jsem přišla o práci. Pracovala jsem jako bankovní úřednice zanikající banky a policejní práce byla výzvou ke změně, kterou jsem využila.

Pracujete i s mládeží ve výchovném ústavu, takže asi máte bohaté zkušenosti. Co podle vás nejčastěji dostane mladé lidi na šikmou plochu?
Tato otázka rozhodně nemá jednoduchou odpověď a pokud bych měla být co nejupřímnější, musím vám odpovědět nejenom jako policistka, ale i jako matka a zároveň studentka třetího ročníku pedagogické fakulty. Základem budoucího života mladých lidí je jejich výchova v rodině, která je mnohdy bohužel nasměruje špatným směrem a zde pak již stačí, aby se mladý člověk dostal do problémové vrstevnické skupiny a další problémy na sebe nedají dlouho čekat. Alkohol, drogy, promiskuita, útěky, agrese, to jsou důsledky špatné a nedůsledné výchovy ve většině případů, se kterými se ve své policejní praxi setkávám.

Výchovný ústav bývá jednou z posledních instancí. Jak jsou tresty, respektive výchovné působení na mládež, odstupňované?
Účelem výchovných opatření není mladistvého potrestat, ale pomoci mu, aby se opětovně nedostával do konfliktu se zákonem. Mezi výchovné opatření patří například dohled probačního úředníka, tedy povinnost být v kontaktu s pracovníkem probační a mediační služby , jednání s mladistvým a jeho rodinou, kdy se řeší konkrétní situace, tvoří se další možnosti jak situaci napravit, hledají se správná řešení.

Dalším opatřením je probační program. Jedná se o skupinovou formu výchovného působení na mladistvé.

Patří sem i výchovné povinnosti, nejčastěji prospěšné činnosti, možnost uhradit způsobenou škodu, podrobit se léčení a podobně, a dále výchovná omezení, jako jsou zákaz návštěv určitých akcí, zákaz styku s určitými osobami, zákaz užívání návykových látek, změny místa pobytu a tak dále.

Následuje napomenutí s výstrahou, které vykoná státní zástupce nebo soudce, pak ústavní výchova, která je ukládána dle zákona o rodině a pomáhá suplovat nefunkční výchovu ze strany rodičů.

Další je ochranná výchova, což je krajní opatření, které se ukládá dětem nad 12 let, jež spáchaly závažný trestný čin a je nutné zajistit jejich výchovu, ale do jisté míry i ochránit před nimi společnost.

A vůbec nejkrajnějším řešením trestné činnosti mladistvých je odnětí svobody, které ale soud volí pouze v případě, že ostatní mírnější trestní a výchovná opatření selhala.

Co mladistvým, protože nezletilí potrestat nejdou, vlastně hrozí za tresty?
Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže nově upravil trestní řízení nad mladistvými a do trestní praxe zavedl zcela nové způsoby sankcionování mladistvých pachatelů, respektive zavedl mnoho nových opatření, která je možno jako trest za spáchané provinění uložit včetně možností alternativního řešení spáchaného provinění. Některá z těchto řešení jsem již nastínila. Při svých přednáškách zejména na středních školách se velmi často setkávám s neznalostí zákona a mnohdy se mládež diví, že soud může například mladistvého zařadit do věznice s dohledem, s dozorem, s ostrahou nebo se zvýšenou ochranou a výkon trestu je zde vykonáván odděleně od ostatních odsouzených – ve zvláštních věznicích nebo odděleních.

Pořád je diskutovaná čtrnáctiletá hranice právní odpovědnosti. Jaký je váš názor?
Také na tuto otázku není jednoduchá odpověď a rozhodně by se na toto téma dalo dlouho diskutovat. Omezím se pouze na svůj názor, který se opírá o mou životní zkušenost. Tak, jak jde dopředu technický pokrok, vyvíjejí se i lidé. Děti dříve dospívají, mění se životní styl i tempo, mění se styl výchovy. Jsem ve věku, kdy mohu tento problém posuzovat podle vyprávění svých prarodičů, rodičů i vlastních životních zkušeností a porovnávat je se zkušenostmi svých již dospělých dětí. Dnešní patnáctiletá mládež je duševně zcela jinde než byla patnáctiletá mládež před sto lety. Je vyspělejší, uvědomělejší a v mnoha ohledech i zranitelnější, přesto nebo právě proto, bych byla pro snížení věkové hranice právní odpovědnosti na 14 let.

Přece jenom práce u policie je náročná i na čas, máte čas na koníčky, rodinu, přátele?
Času rozhodně nemám nazbyt. Při práci studuji vysokou školu a to už mi opravdu téměř žádný čas na přátele a koníčky nezbývá. Tu trochu času, který mi občas zbude, věnuji rodině a hlavně, člověk musí občas vypnout, vyresetovat, jinak by se snadno mohlo stát, že ho práce pohltí nadobro. Já osobně resetuji nejraději v přírodě, na horách se svým partnerem.

Existuje něco, co vám jako ženě v práci komplikuje život a v čem naopak vidíte výhodu?
To je velmi individuální. Já osobně při jednání s klienty nemám problém v tom, že jsem žena a myslím si, že je dobře, že policie není pouze mužskou záležitostí. Dle mého názoru je nešťastné myslet si, že policistka – žena se musí za každou cenu rovnat ve všem policistům – mužům a popírat tím rozdílnosti mezi pohlavími. Naopak si myslím, že je rozumné využívat některých předností, které my ženy máme, zejména komunikační dovednosti, administrativní dovednosti, empatii, pečlivost a další.

Už jste někdy uvažovala o tom, že byste změnila zaměstnání? Jaké by se vám případně líbilo?
Ano. Většinou si postesknu, když přijdu z preventivní přednášky ze školy. Chtěla jsem učit český jazyk a výtvarnou výchovu. Na druhou stranu jsem ale ráda, že mi bylo umožněno u policie právě díky prevenci s mládeží pracovat. Věřím, že tato činnost má budoucnost, protože je důležité, aby mládež včas věděla, že existují nějaké mantinely, ve kterých se musí hrát fér hra, a aby si mladí tuto hru osvojili a dokázali se dle pravidel chovat i ve své dospělosti. Je příjemné, když jdu po ulici ve své modré uniformě a děti mě poznávají a s úsměvem zdraví. Je to ta nejlepší odměna za mou práci.