Případ obchodníka s lidmi a kuplíře J. P. B. je dohrán.

Nejvyšší soud ČR (NS) v minulém týdnu zveřejnil, že mu odmítl dovolání proti zamítnutí jeho odvolání do rozsudku táborské pobočky krajského soudu.

Tím byl tento „světoobčan“, původem z Holandska, později žijící v Rumunsku a Německu a nakonec zadržený v Bulharsku, odsouzen v lednu 2007 za trestné činy obchodování s lidmi a kuplířství k pěti a půl roku vězení.


Prodával Rumunky

Podle zjištění soudu lákal v letech 2004 - 05 v Rumunsku ženy na příslib dobře placené práce číšnice či pomocnice v kuchyni v jeho nočním klubu v Dolním Dvořišti.

Těm pak v Čechách odebral pas a pod pohrůžkou násilí je nutil k prostituci. Z jimi vydělaných částek si nechával polovinu.

V případě dvou dívek, které na jeho náklady přicestovaly v březnu 2004, tak získal za pět měsíců nejméně 14 400 eur.

Podobně „zaměstnal“ ženu, které dobrou práci v Čechách přislíbila v Rumunsku jeho přítelkyně. Když v červenci 2004 přicestovala, za tři a půl měsíce na ní vydělal nejméně 2500 eur.

Koncem téhož roku nalákal opět v Rumunsku na práci čísnice další dívku. Dopadla stejně. Za necelé dva měsíce mu vydělala nejméně 900 eur.

Posléze v lednu a únoru 2005 v nočním klubu zjednal k prostituci další dvě ženy a z jejich výdělku si ponechal celkem nejméně 1300 eur.

Vrchní soud v Praze rozsudek změnil jen tak, že zrušil výrok o propadnutí auta obžalovaného. J. P. B. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Nepříslušní Češi?

Míní, že v dané trestní věci měl rozhodovat rumunský soud, neboť podle obžaloby mělo být jednání spácháno vůči občankám Rumunska, a to převážně v Rumunsku.

Státní zástupce k tomu poznamenal, že k odebrání cestovních pasů dívek došlo až po jejich příjezdu do ČR. Rovněž k provozování prostituce docházelo v nočním klubu v Dolním Dvořišti.

Odsouzený dále namítal, že měl mít právo zvolit si obhájce se znalostí též právního řádu Rumunska.

Nejvyšší soud k tomu připomněl, že již v přípravném řízení měl obviněný obhájce na plnou moc. Když mu ji vypověděl, byl mu soudem ustaven jiný, protože sám si obhájce nezvolil.

U odvolacího soudu v dubnu 2007 obviněný uvedl, že chce obhájce se znalostí rumunského práva. Vrchní soud ale žádosti nevyhověl s tím, že v činnosti dosavadního obhájce nebyly zjištěny takové závady, aby bylo nutno jej obhajoby zprostit, a že projednávaná věc měla být spáchána na území ČR.

S tímto postojem se Nejvyšší soud ztotožnil.


Krácen na právech?

Odsouzený dále brojil proti důkazům výpověďmi poškozených, které byly pořízeny jako tzv. neodkladné před zahájením jeho stíhání.

K námitce údajného „odsouzení“ jen na základě výpovědi těchto svědkyň NS připomněl, že už krajský soud přihlédl k řadě dalších důkazů včetně výpovědí dalších svědků. Ty potvrdily, že v penzionu byla situace taková, jakou tyto svědkyně uvedly.

Vzhledem k očekávanému odjezdu svědkyň s tvrzením, že se již do ČR nevrátí, nesnesly tyto svědecké výslechy z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, uzavřel i NS.

Byly tak splněny podmínky k výslechu svědkyň jako neodkladnému.

Dovolání obviněného J. P. B. proto NS odmítl jako zjevně neopodstatněné.