Vydírání prostřednictvím sms zpráv, zveřejňování nevhodných fotek, ale i opilost a prokázané požití drog. To jsou případy, se kterými se již setkali policisté i ve školách na Jindřichohradecku. Policejní mluvčí Hana Millerová zmínila, že k takovým událostem dochází i ve školách základních. "V posledních letech evidujeme nárůst takových případů. Ani na Hradecku nejsou výjimkou školy, kde jsou žáci pod vlivem omamných a psychotropních látek," upozornila mluvčí a rozvedla, že problémy se týkají rovněž kyberšikany, vydírání dětí, jejich zesměšňování.

Jak poznamenala, většinou si ale takové případy nejprve řeší škola samotná a pouze v případě, že uzná za vhodné, aby k případu přistoupila i policie, pak teprve se tím policie zabývá. "Bohužel roste i počet případů konzumace alkoholu u mládeže, bývají i třináctileté děti odvezeny do nemocnice," zmínila mluvčí.

Právě v této souvislosti zástupci policie včetně Hany Millerové pravidelně vyrážejí mezi děti do škol, kde je upozorňují na nejrůznější nástrahy, které je mohou potkat jak v reálném, tak i virtuálním světě.

Nejčastější témata, která trápí policii, ale zároveň jsou žádaná i školou, jsou právě kyberšikana, šikana, trestně právní odpovědnost pro větší děti, které již mají občanský průkaz, a rovněž problematika užívání omamných a psychotropních látek a zároveň alkoholu. Tato témata jsou skutečně stěžejní, neboť opravdu evidujeme nárůst případů této činností,“ vyjmenovala a upozornila také na problematiku sextingu. „Děti si neuvědomují, že pokud si na síti posílají obnažené obrázky, je to, jako by se na náměstí nebo před školou svlékli do naha. V kyberprostoru to zřejmě nedomyslí. A právě i sextingu je také víc,“ podotkla a důrazně apeluje zejména na rodiče, aby měli pod kontrolou, co jejich děti dělají jak ve volném čase doma i venku, tak i na internetu, počítači i mobilním telefonu. „Je dobré, aby měli zpětnou kontrolu, aby stránky, které jejich děti navštěvují, kontrolovali. A stejně tak i mobilní telefon,“ upozornila.

Nejčastěji totiž podle Hany Millerové dochází k tomu, že se pachatelé trestné činnosti seznamují s dětmi prostřednictvím online her typu Minecraft, kde si píší v rámci chatu. „Je potřeba děti upozorňovat stále na to, že nikdy neví, kdo je skutečně skrytý „na druhé straně“, za přezdívkou,“ vysvětlila s tím, že právě takové prostředí je půdou pro nejrůznější zloděje, podvodníky, ale bohužel i pedofily a násilníky.
Právě na jednu z takových besed se Hana Millerová vypravila i do 4. základní školy v Jindřichově Hradci. Jak říká tamní ředitelka Jana Šperlová, za dobu, co působí ve školství, se sama setkala s různými druhy chování dětí.

„Co se týká šikany nebo kyberšikany, jak je veřejností vnímána většinou v té poslední fázi, tak nemohu říci, že bychom něco takového tady řešili,“ uvedla. Dodala ale, že se ve škole spíše snaží vyhledávat krizovou komunikaci, která by po určité době mohla do podoby šikany dospět. „Je strašně důležitá práce třídního učitele, vychovatelů i ostatních učitelů, kteří jsou denně v kontaktu s žáky, a všímat si jejich reakcí. Pokud vidí odlišnost a shledají, že se stav začíná odlišovat od normálu, pak vše komunikujeme s výchovným poradcem, preventistou a snažíme se to rozkrývat,“ popsala postup ředitelka. Ve škole od září pracuje speciální pedagog, což Jana Šperlová rovněž vítá jako velkou pomoc.

„Z konzultací pak vyplyne, jak by se mělo postupovat. Určitě vždy je potřeba kontaktovat i rodiče, informovat je o to, že se nám třeba něco nezdá a aby i oni sami prověřovali chování svého dítěte. Svět, který dítě obklopuje je plný nástrah a složitější o to, že ty nástrahy jsou jiné, než jsme v dětství prožívali my nebo i rodiče našich žáků. Proto i my dospělí je můžeme někdy i těžko domyslet, co by mohlo tomu dítěti uškodit. Proto je to složitější pro všechny zúčastněné, jak pro rodiče, tak i pro děti,“ vypověděla.

Co se týká vyhrocených případů šikany či kyberšikany, takové naštěstí v její škole řešit nemuseli. „Někdy mám pocit, že když někdy řešíme, že v nějaké situaci ve vztahu mezi dětmi, že ty, které jsou „agresory“, si to ani neuvědomují, v tu chvíli neví, že ubližují. V tom případě je dobré to zachytit v takové fázi. Pokud už nastane fáze, kdy dítě ubližuje vědomě a dělá mu to dobře, tak to už je situace, která vyžaduje širšího řešení,“ dodala ředitelka.

Policisté i proto budou i nadále pokračovat v preventivních besedách se žáky základních škol.