Firma věděla o zamoření před skončením promlčecí lhůty, majitele parcely neinformovala.

Zdeněk Zunt usiloval o vrácení milionu korun, který za parcelu zaplatil, pak chtěl výměnu za nezasažený pozemek. Narazil ale na neoblomný postoj Lesostaveb, které zastupovala u soudu Andrea Žatková. K mimosoudní dohodě vyzývala několikrát i soudkyně Vlasta Slaninková. „Jestli existuje možnost dohody, měly by ji obě strany zvážit," apelovala soudkyně.

„Vytipovali jsme dva pozemky, o kterých bychom pro výměnu uvažovali, a žádali jsme ještě tři sta tisíc korun na stavbu základové desky," objasnil Zdeněk Zunt. „Návrhy nelze považovat za komplexní z hlediska časového, finančního a právního," opakovala advokátka Andrea Žatková. „Také bych nevěděla, co ještě chcete vědět," uvedla soudkyně na adresu právní zástupkyně Lesostaveb.

Nakonec ale rozhodla v jejich prospěch a žalobu z důvodů uplynutí tříleté promlčecí lhůty zamítla. Podle advokátky Zdeňka Zunta Jitky Třeštíkové bylo uplatnění promlčecí lhůty v rozporu s dobrými mravy. Podle soudu to tak ale nebylo. Zdeněk Zunt se proti rozhodnutí odvolal.

Zamořené parcely

Na kraji Václavského předměstí, kde je parcela Zdeňka Zunta, byla před rokem 1989 skládka. Vyvážel se sem odpad z galvanovny nebo Jitexu. Město na zamořených pozemcích plánovalo lesopark. Do plánu se ale dodatečně dostaly čtyři parcely, které už zasahovaly do zamořené oblasti. Lesostavby Třeboň, které dvě parcely od města koupily a dále je prodaly, vlastníky těchto parcel odškodnily (částečně sanovaly pozemky).