Účtoval si podle soudu nehorázné odměny a s drzostí „do nebe volající" se obracel na soudy k jejich vymožení, napsal 28. června 2013 Deník. „Jak se dnes říká, prodával ,šmejd´, a to na druhou," řekla předsedkyně odvolacího senátu k tomuto bodu. „Na rozdíl od zákazníků různých podvodných prodejců si jeho klienti neodnesli ani ten nepoužitelný hrnec – nezískali vůbec nic, obviněný pro ně vůbec nic za jejich peníze neudělal."
Kromě toho se dopustil padělání platebního prostředku, zpronevěry, dalších čtyř útoků podvodu vůči dalším zájemcům o zprostředkování úvěrů, maření výkonu úředního rozhodnutí – a také poškozování cizích práv. To soud spatřil v tom, že David M. podstrčil klientce žádající ho o zajištění úvěru k podpisu i se žádostí nesouvisející listiny. Při ověřování na magistrátu snížil její pozornost a nechal ji podepsat plné moci a čestná prohlášení. Jejím jménem pak u notářky poškozenou jmenoval do funkce jednatelky tří svých přejmenovaných společností a úplatně na ni převedl své stoprocentní podíly. Žena nyní ručí za jeho „podnikání" do výše 600 000 Kč. Krajský soud doplnil dokazování výslechem poškozené, která potvrdila, že nechtěla podnikat, žádala jen o úvěr. Obžalovaný zneužil její důvěry a vyvolal situaci, aby odpovědnost za jeho společnosti padla na někoho jiného. Podle soudu tak David M. ženě způsobil vážnou újmu na jejích právech.
Obžalovaný se necítil vinen, jeho jednání prý nebylo trestné. Zaštiťoval se smlouvami jako dvoustrannými akty projevu vůle s povinnostmi ukládanými oběma stranám. Jednal prý s klienty naprosto korektně, poskytoval jim důkladný klientský servis. Dobrovolně podepisovali, dobrovolně opouštěli byty. Všechno je záležitost občanskoprávní, údajní poškození prý proti němu vedou štvavou kampaň.
Na to okresní soud nepřistoupil a za tyto skutky a sbíhající se odsouzení za podvod z rozsudku z února 2011 mu uložil osm let do věznice s ostrahou. Konstatoval, že při svém podvodu velmi racionálně, promyšleně. Založil několik společností s honosnými názvy, cíleně mířil k zajištění smluvně sjednaných provizí, aniž by ale poskytoval odpovídající služby. Vybíral si osoby bez zkušeností s převody bytů a se smlouvami, psychologicky je manipuloval k podpisům listin, které nevyjadřovaly jejich vůli, řekl soud. Jeho jednání popsaly shodně desítky poškozených bez vzájemných vazeb, pod sankcí křivé výpovědi, nešlo o žádné spiknutí proti obviněnému, uzavřel. Jednání Davida M. označil za hyenismus. Soustřeďoval se převážně na lidi ve špatné finanční situaci, nezkušené. V obhajobě se snažil povýšit svou trestnou činnost na důstojné podnikání v poskytování finančního servisu. Tak klientům způsobil škodu celkově za sedm a půl milionu korun…
David M. podal 25stránkové odvolání. Opět argumentoval smluvní volností, klienti prý nebyli nuceni smlouvy uzavírat, měli dost času si je prostudovat, řada úkonů proběhla před notářem. Byl zákazníkům servisu nápomocen. Soud prý porušil jeho ústavní právo podnikat, měl by být obžaloby zproštěn.
Krajský soud mu trest korigoval na sedm let.

K Nejvyššímu soudu

V minulých dnech se pravomocně odsouzený „připomněl" intervencí u Nejvyššího soudu ČR (NS) ve věci civilní žaloby výše zmíněné údajně „bílé kobylky", na niž měl podle trestního soudu podvodně převést své tři společnosti a jednatelství. Žádala o určení, že není společnicí oněch s. r. o. David M. navrhl, aby tato věc byla přikázána Krajskému soudu v Brně. Odůvodnil to nedůvěrou ve spravedlivé rozhodování budějovického soudu, neboť podle jeho přesvědčení ve zmíněném trestním řízení došlo rozhodnutími zdejších soudů k porušení jeho práva na spravedlivý proces. Je tak přesvědčen, že „není možné", aby projednávanou obchodní věc „řešil jakýkoliv soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích z důvodu zjevné podjatosti".

NS konstatoval, že okolnost uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody a subjektivní názor obviněného, že je „omezen na svých právech", není důvodem pro odnětí posuzované obchodněprávní věci soudu, který je ze zákona příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Proto návrh Davida M. na přikázání věci do Brna nevyhověl.
Letos 15. ledna se zabýval dalším návrhem Davida M. Ten žádal, aby byl ve zmíněné budějovické věci vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení s poukazem na § 10 odst. 2 trestního řádu ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy České republiky s tím, že „skutky vymezené v obžalobě státního zastupitelství byly obžalovaným činěny v rámci podnikatelské činnosti dle zákona o živnostenském podnikání a vztahuje se na ně imunita".

Nejvyšší soud shledal, že zmíněná trestní věc je již pravomocně skončena.  Vzhledem k této klíčové skutečnosti ztrácí rozhodování o vynětí obviněného M. z pravomoci orgánů činných v trestním řízení smysl, a proto Nejvyšší soud návrh obviněného věcně zamítl.

Na okraj NS považuje za nutné uvést, že zmíněný článek Ústavy zní tak, že za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Z předmětného spisu Okresního soudu v Českých Budějovicích pak žádným způsobem nevyplývá, že by byl obviněný M. poslancem či senátorem, dokonce ani, že by se jemu přisuzovaných trestných činů měl jakýmkoli (byť vzdáleným) způsobem dopouštět v souvislosti s takovouto činností, uzavřel NS. Proto návrh Davida M. zamítl. (3 Tcu 73/2014)