V pátek dopoledne oznámila občanka města strážníkům, že si ráno v Táboritské ulici všimla cedule, která visela nakřivo na místní prodejně. Paní měla obavy, aby tabule na někoho nespadla a nezpůsobila zranění nebo škodu na majetku. Strážníci vyslaní na místo promluvili se zodpovědnou osobou z prodejny, která se postarala o nápravu situace.

V úterý odpoledne poukázal občan na služebně na stromořadí jabloní za železničním přejezdem v ulici Na Hrádečku. Uvedl, že v létě ze stromů padá velké množství jablek, která zůstávají na místě, auta je rozjíždějí a jablka hnijí – a také že hrozí zranění při pádu jablka z výšky. Muž požadoval, aby byly jabloně dostatečně ostříhány – k tomu již v minulosti došlo, ale pouze částečně. Strážníci na místě provedli fotodokumentaci. Zjistili, že stromy jsou nad cestou ostříhány, ale některé horní větve se už naklánějí nad silnici. Případ byl postoupen odboru životního prostředí při městském úřadě k posouzení a dořešení.