Narazila do auta, které na stejném místě havarovalo před ní. Jeho řidička byla odškodněna z povinného ručení paní Lucie. Ta zas pro změnu dostala blokovou pokutu.

„Totální škodu“ (to podle znalce) na vozidle ale zkusila zhojit žalobou na Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a vedlejšího účastníka, Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje (SÚS).

Okresní soud v Českých Budějovicích uzavřel po obsáhlém dokazování, že žalovaný odpovídá za škodu podle § 27 zákona o pozemních komunikacích.

Příčinou nehody totiž byla závada ve sjízdnosti a žalovaný neprokázal, že nebylo v mezích jeho možností takovou závadu způsobenou povětrnostní situací zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Šlo o nepředvídatelnou změnu podmínek a řidička nemohla nehodě ani při obezřetném řízení zabránit.

Nevyjeli včas

Na upozornění policie na námrazu na zmíněném úseku SÚS podle zjištění soudu nereagovala včas.

Poprvé jí policie volala v 17.30 hodiny. Zákon říká, že posypové vozy musejí vyjet ke zmírnění závady do třiceti minut po oznámení.

To se nestalo. Soud proto žalovanému uložil povinnost zaplatit paní Lucii na náhradě škody 95.000 korun a náklady řízení.

ŘSD se odvolalo.

Jeho zástupce před krajským soudem zdůraznil, že řidička byla o nebezpečí na vozovce informována dopravní značkou Konec chemického posypu. Měla prý tedy dost času rychlost jízdy přizpůsobit povětrnostním podmínkám.

Ke zmírnění závady podle něho vyjel posyp správy silnic v limitu, do 30 minut.

„Sjízdnost komunikace pak byla zajištěna do tří hodin od výjezdu ke zmírnění závady, jak ukládá zákon,“ uvedl.

Nezpůsobilé auto?

Zástupce žalovaného upozorňoval, že vozidlo paní Lucie bylo kupováno jako havarované, přičemž VIN–kód karoserie nebyl přístupný.

Z toho dovozoval, že šlo zřejmě o legalizaci nelegálně získaného auta, kompletovaného „po součástkách“ v několika dílnách. „Takové vozidlo nemělo být vůbec připuštěno k dopravnímu provozu,“ uváděl. Ke škodě by prý pak nemohlo dojít.

Při nezjištění tvrzené nepřístupnosti VIN karosérie prý lze pochybovat o pečlivosti technické kontroly i dalších důležitých součástí vozu.

Navrhoval předvolat jako svědky pracovníka oné STK, která vozidlo kontrolovala, a odbory dopravy, které na toto pracoviště dohlížejí a které mu udělily licenci…

Na fotodokumentaci je podle názoru žalovaného evidentně patrno, že vozidlo mělo obuty letní pneumatiky. Pokud to není nesporné, měl by se k věci vyjádřit znalec.

Způsob jízdy žalobkyně pak ohodnotila policie blokovou pokutou na místě, připomněl.

Nebylo prý prokázáno, že SÚS nevyjela včas. O tom, kdy ji měl operační policie uvědomovat, údajně není doklad. Relevantní podle něho je záznam, kdy dispečer SÚS informaci obdržel. Ten zapsal, že první volání přišlo v 18 hodin.

Zástupce SÚS doplnil, že v místě je ochranné pásmo vodního zdroje. Řidičce Lucii jako místní to muselo být známo – obdobný stav je tu každou zimu. Navíc na něj upozorňuje značka.

Sypače prý vyjely 23 minut po oznámení závady. „Zásadní příčinou nehody bylo nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky,“ přidával se.

Zástupkyně žalobkyně mínila, že tvrzení žalovaného o letních gumách není ničím podloženo.

K udávané absenci VIN–kódu oponovala dodatkem posudku, že po opravě už se nedá tato okolnost přezkoumat.

Platná kontrola

Krajský soud po poradě rozsudek první instance ve věci samé potvrdil.

I on má za prokázané, že se jednalo o závadu ve sjízdnosti, za kterou žalovaný odpovídá. Během půl hodiny od zjištění námrazy svá posypová vozidla na místo nevyslal.

Tvrzení žalovaného o charakteru pneumatik bylo uplatněno až v odvolacím řízení a soud se jím tedy nezabýval.

Nepřitakal ani volání po výslechu pracovníků STK v Soběslavi a příslušných odborů dopravy. „Rozhodující pro soud je, že vozidlo žalobkyně mělo platnou technickou prohlídku,“ řekla předsedkyně senátu.

Protože žalobkyně měla úspěch i v odvolacím řízení, ŘSD jí musí zaplatit kromě náhrady škody na vozidle také náklady řízení ve výši celkem 49.207 korun.

Rozsudek bude pravomocný doručením účastníkům.