V praxi se jedná o případy, kdy byl člověk odsouzený za trestný čin, jež se podle nového trestního zákoníku od 1. ledna změnil v přestupek.

To však podle předsedy okresního soudu Vlastimila Sítaře neznamená, že by se na Jindřichohradecku někdo z vězení domů nemohl vrátit.

„Samozřejmě jsou desítky případů, kdy odsouzený trest dosud nenastoupil, například u obecně prospěšných prací. Co se týče případů zkrácení trestu, těch je do tří set,“ uvedl Sítař.

To se bude rozhodovat ve veřejných jednáních podle urgentnosti konkrétních případů a jak Sítař poznamenal, některá zasedání jsou naplánovaná již na leden.

Změny v zákoně

Zbrusu nový trestní zákoník pochopitelně ovlivní do jisté míry i činnost policie. Podle vedoucího jindřichohradeckého územního odboru vnější služby Policie ČR Jaroslava Bárty přinese do práce policie další změny.

„Je to pokračování legislativních změn, které se přímo dotknou nejen orgánů činných v trestním řízení, ale samozřejmě všech občanů,“ zmínil.

Dochází především k jinému paragrafovanému označení jednotlivých trestných činů. Současně s tím trestní zákoník používá řadu nových pojmů.

„Základem je i rozdělení trestných činů na přečiny, kdy horní hranice trestní sazby je stanovena do 5 let, a zločiny, kde je horní hranice trestní sazby nad 5 let. Ty se dále ještě rozdělují na zvlášť závažné zločiny, což jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let,“ vysvětluje Bárta.

Dále podle jeho slov zákon používá pojmy jako je společenská škodlivost, hrubá nedbalost, omluvitelná pohnutka a další.

Současně s tím dochází také ke zpřísnění trestní odpovědnosti a navýšení trestních sazeb u řady trestných činů.

„Například u trestného činu krádeže se škodou od 50 tisíc do 500 tisíc korun hranice trestní sazby 3 roky a od roku 2010 je 5 let,“ pokračuje Bárta.

Oproti tomu není v trestním zákoníku jako trestný čin tolik diskutované řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Také v případě recidivy u krádeží došlo k zásadní změně a nebude možno postihnout pro trestný čin krádeže recidivistu, který způsobil škodu do pěti tisíc korun, pokud byl v posledních 3 letech odsouzen nebo potrestán pro trestný čin krádeže dle § 247 odst. 1 písm. e) trestního zákona nebo trestného činu loupeže, jak tomu bylo doposud.

„Na druhé straně je v trestním zákoníku uvedena řada nových skutkových podstat jako je trestný čin zabití, sexuální nátlak, prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, dotační podvod, neoprávněná výroba peněz, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, neoprávněné zaměstnávání cizinců, nebezpečné pronásledování a další,“ nastínil Bárta. Doplnil, že z těch doposud běžně frekventovaných trestných činů dochází i ke změně u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí ve vztahu k řízení motorového vozidla.

„Trestné je nejen vykonávání činnosti, která byla rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo soudu zakázána, ale rovněž i činnosti, pro které bylo pachateli odňato příslušné oprávnění podle zvláštního právního předpisu. To má dopad na řidiče, kteří se takzvaně vybodovali,“ upřesnil Bárta.

Jaký celkový dopad bude mít trestní zákoník pro společnost a plnění úkolů Policie ČR podle jeho slov ukáže až následující rok.