Na vyzvání, aby to udělal hned, pravil, tak že jo, a že jde pro ni. Nato zamířil k domu, kde bydlí. Tam ho „zpacifikovala“ manželka.

František G. byl za tuto výhrůžku nicméně obviněn ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. Okresní soud ve Strakonicích dospěl k závěru, že hrozby vzbudily v panu Josefovi vzhledem k předchozí hádce obavy, že budou uskutečněny. Obžalovanému uložil trest osm měsíců s výkonem podmíněně na odloženým na tři roky.

G. se odvolal. Mínil, že za situace, kdy jsou vztahy aktérů dlouhodobě velmi napjaté, soud neměl „bezmezně“ věřit straně poškozeného. Zpochybnil, že by výhrůžka mohla vzbudit v panu Josefovi důvodnou obavu – v takovém konfliktu mohou padnout i silná slova, jejichž cílem není vzbudit obavu, ale která jsou myšlena obrazně, jsou pouhými gesty.

Krajský soud odvolání zamítl. Poukázal na to, že při problematických výpovědích svědků obou stran se soud prvního stupně opřel o výpovědi svědků relativně nezávislých. Mj. k otázce stupně společenské nebezpečnosti jednání Františka G. zdůraznil, že v minulosti byl odsouzen za pokus vraždy, což svědčí o jeho sklonu řešit konfliktní situace agresí – a to je jednání nebezpečné, vedoucí k eskalaci sporů.

Obžalovaný podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Opakoval, že jeho jednání nebylo natolik společensky nebezpečné, aby šlo o trestný čin. Jeho výhrůžka nemohla podle něj vyvolat u poškozeného vážné obavy, neboť u sebe žádnou zbraň neměl.
NS poukázal na zjištění a závěry obou jihočeských soudů a dovolání G. odmítl.