Podezřelý cizinec společně s další osobou využil nepřítomnosti pracovníků na recepci jednoho hradeckého hotelu. Zmocnil se nestřeženého klíče, odemkl si trezor a přisvojil si příruční pokladnu s hotovostí ve výši nejméně 10 tisíc korun.

Příslušné státní zastupitelství dostalo podnět k předání trestní věci do Polska.